Farní rady - seznam

Ekonomická rada

Zápisy ke stažení

Výsledek hospodaření za rok 2022 je uveřejněn v zápisech ze dne 7. 3. 2024

Jméno
P. František Boldy, CSsR
Michal Bučko
Gabriela Dibonová
Tomáš Pelc
Miroslav Přikryl
Lumír Velart

Pastorační rada

Zápisy ke stažení

Jméno
P. František Boldy, CSsR
Michal Bučko
Marie Göttlicherová
Pavel Hrtús
Pavel Hudousek
Šárka Koflerová
Václav Michalčák
P. Jozef Novák, CSsR
Ludmila Pavlíková
Tomáš Pelc
Bohunka Poláčková
Miroslav Přikryl
Peter Slobodník
Lumír Velart
Pavel Vyvijal

Pouť do Medžugorje

Zápisy ke stažení

Jméno
František Boldy
Kazimír Buba
Kazimír Buba 2
Kazimír Buba 3
Kazimír Buba 4
Ludmila Moravcová
Iva a Zdeněk Pohludkovi
Markéta Slívová
Emília Ševčíková