Farní rady - seznam

Ekonomická rada

Zápisy ke stažení

Výsledek hospodaření za rok 2022 je uveřejněn v zápisech ze dne 7. 3. 2024

Jméno
P. František Boldy, CSsR
Michal Bučko
Gabriela Dibonová
Tomáš Pelc
Miroslav Přikryl
Lumír Velart

Pastorační rada

Zápisy ke stažení

Jméno
P. František Boldy, CSsR
Michal Bučko
Marie Göttlicherová
Pavel Hrtús
Pavel Hudousek
Šárka Koflerová
Václav Michalčák
P. Jozef Novák, CSsR
Ludmila Pavlíková
Tomáš Pelc
Bohunka Poláčková
Miroslav Přikryl
Peter Slobodník
Lumír Velart
Pavel Vyvijal

Příprava ke svátosti biřmování 2024/2025

Zápisy ke stažení

Jméno
Kryštof Karásek
Jana Křístková
Matyáš Mach
Igor Svoják
Lukáš Štefek
Bára Štveráková
Marek Urban
Jaromír Zlý

Výuka náboženství 2024/2025

Zápisy ke stažení

Jméno
Dalibor Ambrož
Daniel Ambrož
Vít Boháč
Františka Jana Bujňakova
Amálie Anna Bujňakova
Alena Marie Carbolová
Kateřina Drozdová
František Glomb
Nela Hajdušková
Marie Hajdušková
Michal Honza
František Hrtús
Zuzana Hrušková
Barbora Křístková
Agáta Loučková
Nela Moravcová
Vojtěch Pohludka
Karolina Veličková
Vojtěch Volný
Vít Volný
Anna Žižková