Chrámový sbor Schola Mariensis

Chrámový sbor Schola Mariensis

SCHOLA MARIENSIS - FRÝDECKÝ PĚVECKÝ CHRÁMOVÝ SBOR

Schola Mariensis navazuje na mnohaletou hudební tradici chrámových pěveckých sborů a je pokračovatel frýdecké významné hudební osobnosti Víta Kmenta, žáka Leoše Janáčka. Latinský název je poctou poutnímu místu, ve kterém zpíváme - baziliky minor Navštívení Panny, a název sboru je od roku 2016, kdy sbor začal vést  po mnohaleté pauze a nefungování sbormistr Miroslav Maňoušek.

Sbor se schází na kůru kostela sv. Jana Křtitele, kde zahájíme zkoušku společnou modlitbou. Poté zdokonalujeme pěveckou sborovou techniku – některá cvičení se nám tak vryla, že i když se v nich zpívá o létě, rádi si je zazpíváme i v zimě. Po rozezpívání se pustíme do nácviku na nejbližší akci a další skladby do našeho pěveckého repertoáru. Zpíváme jednohlasně, ale také při dostatečném počtu zpěváků a zpěvaček zpíváme vícehlas. Pokud máme tu možnost , oživujeme zpěv také jinými hudebními nástroji mimo varhany, např. flétnami, houslemi, kytarami. Na závěr zkoušky si zazpíváme „na dobrou noc“ a jdeme posíleni Duchem sv. do svých domovů.

Náš repertoár počíná gregoriánským chorálem a končí současnými i "populárními" duchovními a liturgickými skladbami. Některé skladby vznikají i na míru pro naše momentální možnosti a potřebu. Svým zpěvem doprovázíme liturgii při významných i méně významných církevních svátcích a událostech, příležitostně oslavujeme hrou na nástroje a zpěvem Pána také při adoraci.

Rádi bychom uvítali nové hlasy, místní i přespolní, naše společenství je otevřené pro všechny lidi ochotné věnovat jednou týdně čas sborovému zpěvu a oslavě Pána. Více informací u sbormistra.

kontakty:
mobil: 721 850 348
Scházíme se každý pátek v 19 hodin na kůru kostela sv. Jana Křtitele
Miroslav Maňoušek