Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB FARNOST FRÝDEK
od 18. 2. do 25. 2. 2024

NEDĚLE 18. 2. 2024 1. NEDĚLE POSTNÍ
07:30 Kostel Lískovec Za Františka a Josefu Kozlovy, rodiče z obou stran a za duše v očistci
08:00 Farní kostel Za + rodiče, rodinu Benešovou, Pyszkovou a za duše v očistci
09:00 Kostel Staré Město Za + Annu a Lidušku Veličkovy a celou živou i + rodinu
10:00 Farní kostel Za + Jindřicha Janošce, dceru a za živou a + rodinu
18:00 Farní kostel Za + Danuši Kubalovou
PONDĚLÍ 19. 2. 2024 PONDĚLÍ 1. POSTNÍHO TÝDNE
08:00 Farní kostel Za farníky
18:00 Farní kostel Za + Lubomíra a Otílii Mikeskovy
ÚTERÝ 20. 2. 2024 ÚTERÝ 1. POSTNÍHO TÝDNE
08:00 Farní kostel Na poděkování za 80 let života s prosbou o Boží požehnání do dalších let 
18:00 Farní kostel Za živou a + rodinu Hrtúsovou, Brixovou, Kociánovou a Tkáčovou
STŘEDA 21. 2. 2024 STŘEDA 1. POSTNÍHO TÝDNE
08:00 Farní kostel Za + Lenku Verlíkovou
16:30 Kostel Staré Město AID Klášter
18:00 Farní kostel Za + Vlastu Kopečkovou, za živou rodinu a duše v očistci
ČTVRTEK 22. 2. 2024 SVÁTEK STOLCE SV. PETRA, APOŠTOLA
08:00 Farní kostel Za Alici Nespěšnou a jejího + manžela Antonína
16:30 Kostel Lískovec Za + Jana a Martu Sobkovy a celou živou a + rodinu a za duše v očistci
18:00 Farní kostel Za živou a + rodinu Němcovou a Stranyánkovou
PÁTEK 23. 2. 2024 PÁTEK 1. POSTNÍHO TÝDNE
08:00 Farní kostel Za živé členy rodiny Černé a Bartoňkových 
18:00 Farní kostel Na poděkování za 50 let života syna s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání do dalších let
SOBOTA 24. 2. 2024 SOBOTA 1. POSTNÍHO TÝDNE
08:00 Farní kostel Na poděkování za dar života s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání
18:00 Farní kostel Za + rodiče a prarodiče z obou stran
NEDĚLE 25. 2. 2024 2. NEDĚLE POSTNÍ / SBÍRKA HALÉŘ SV. PETRA
07:30 Kostel Lískovec Za Karla Pětroše, manželku a za živou a + rodinu
08:00 Farní kostel Za + Jiřinu, Vláďu a Petra Velčovských a jejich živou rodinu
09:00 Kostel Staré Město Za + rodiče Hoffmanovy, sestru Marii a manželku Věru
10:00 Farní kostel Za zdravý a Boží požehnání pro Soňu
18:00 Farní kostel Na poděkování za 50 let života

OHLÁŠKY 18. 2. 2024

Neděle 18. 2. 2024
Po mši svaté v 8.00 a v 10.00 hodin zveme na farní kafe. V rámci farního kafe po mši svaté v 10.00 hodin si bude možno vypůjčit dobré knihy pro děti i dospělé.
Ve 14.30 hodin ve farním kostele ve Frýdku společná křížová cesta farností F≈M.
Po večerní mši svaté moderovaná adorace ve farním kostele.
Zveme na Ekumenický večer chval, který proběhne tuto neděli od 18.00 hodin v modlitebně Církve adventistů sedmého dne ve Frýdku na ulici Slezská u židovského hřbitova.
Pondělí 19. 2. 2024
Po ranní mši svaté úklid farního kostela. Děkujeme za pomoc.
Pátek 23. 2. 2024
V 15.00 hodin adorace ve farním kostele. Zapisovat se na adorační službu je možno vzadu v kostele.
V 16.30 hodin na staré faře setkání ministrantů.
V 17.20 hodin křížová cesta, vede společenství chlapů. Zveme všechny muže, kteří se chtějí přidat, aby přišli v 17.00 hodin do sakrestie. V 18.00 hodin mše svatá s postní promluvou P. Róberta Režného CSsR z Podolínce na téma „Modlitba ve Starém Zákoně".
Sobota 24. 2. 2024
Duchovní obnova pro ženy v Dobraticích. Bližší informace na vývěsce a webu farnosti.
Po večerní mši svaté od 19.00 hodin zveme ke společné modlitbě svatého růžence do farního kostela.
Neděle 25. 2. 2024
Ve 14.30 hodin v kostele sv. Jana a Pavla v Místku společná křížová cesta farností F≈M.
Příští neděli bude sbírka „Haléř sv. Petra“.

Další oznámení
Materiální a potravinová sbírka pro Ukrajinu, pořádaná Diecézní charitou, stále pokračuje. Charita ani skauti již nesbírají svíčky.

V sobotu 9. března se připravuje Diecézní pouť za sv. Hedvikou do Třebnice. Přihlásit se můžete elektronicky na webových stránkách farnosti nebo ve farní kanceláři. Doprava bude zajištěna autobusem. Předběžná cena: 600,-Kč.

Chtěli bychom poděkovat všem, jež se zapojují už přes rok do fungování farního kafé, zvláště těm, kteří přispívají svými pekařskými výrobky. Moc si toho vážíme! Farní kafé je zdarma, ale i přes to se na dobrovolných příspěvcích příchozích návštěvníků vybralo za celý rok přes 10.000 Kč. Moc vám všem děkujeme, jelikož tyto peníze byly rozděleny a podpořily tak díky vám dva projekty - první část peněz šla na podporu léčby Lil Táborské a druhá část na zakoupení nového auta pro společenství Vstaň a choď. Upřímné Pán Bůh zaplať!

Děkuji za již předané vzpomínky na o. Františka Hurinu. V současné chvíli jich ke mně dorazilo něco přes 20 - ideální stav by byl, kdybych jich měla k dispozici alespoň 100.  Stále ještě můžete svá svědectví přinášet do sakristie nebo zasílat na email: [email protected]. Budu moc vděčná za opravdu každou i krátkou vzpomínku. Ve chvíli, když se třeba např. jedna Františkova vlastnost vícekrát ve vzpomínkách zopakuje - mohu napsat, že byl takový, protože nepůjde jen o zkušenost dvou lidí. Vedle vzpomínek bych také nově chtěla moc poprosit o fotografie s o. Františkem. Ze srdce za vše děkuji. Kristýna Štupáková.

Tradiční ples Hrozenbál se chystá jako obvykle po Velikonocích, tedy letos 6. dubna a proběhne v Lidovém domě v Místku. Je možné si už nyní rezervovat místo na webových stránkách www.skupinahrozen.cz. Na Hrozenbále bude hrát naše schola Didaché a ostravská schola Přyvozacy. Srdečně zveme.

POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY