Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB FARNOST FRÝDEK
od 26. 5. do 2. 6. 2024

NEDĚLE 26. 5. 2024 SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
07:30 Kostel Lískovec Za Olgu Šilbachovou a za celou živou a + rodinu
08:00 Farní kostel Na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání do dalších let
09:00 Kostel Staré Město Za živou a + rodinu Veličkovu, Paluzgovu a Homolovu
10:00 Farní kostel Za děti, které přistupují k prvnímu sv. přijímání a jejich rodiny
18:00 Farní kostel Za živou a + rodinu Jursovou
PONDĚLÍ 27. 5. 2024 PONDĚLÍ 8. TÝDNE V MEZIDOBÍ
08:00 Farní kostel Za farníky
18:00 Farní kostel Za + Františka Janečku, jeho manželku, syna a sestru
ÚTERÝ 28. 5. 2024 ÚTERÝ 8. TÝDNE V MEZIDOBÍ
08:00 Farní kostel Za živou a + rodinu
18:00 Farní kostel Za + manžela, rodiče, sourozence, příbuzné, přátele a za duše v očistci
STŘEDA 29. 5. 2024 STŘEDA 8. TÝDNE V MEZIDOBÍ
08:00 Farní kostel Za + Jaroslava Jurana, Roberta Kováče, Láďu Holiše a Antonína Kotase a za všechny živé a + kamarády 
16:30 Kostel Staré Město Na úmysl dárce
18:00 Farní kostel Za zdraví a Boží ochranu pro Štefana
ČTVRTEK 30. 5. 2024 SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
08:00 Farní kostel Za dožití 75 let života a za + z rodiny Slaninovy
16:30 Kostel Lískovec Za + rodinu Hasalovou, Petrášovou a Bartkovou s prosbou za živou rodinu
18:00 Farní kostel Za + rodiče Annu a Česlava Valoškovy, bratra Stanislava a za celou živou i + rodinu
PÁTEK 31. 5. 2024 SVÁTEK NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE
08:00 Farní kostel Prosba o přímluvu Pannu Marii za dar zdraví
18:00 Farní kostel Ke cti Neposkvrněného srdce Panny Marie za živé a + obyvatelé města Frýdku-Místku, za posvěcení města a za duše v očistci
SOBOTA 1. 6. 2024 PAMÁTKA SV. JUSTINA, MUČEDNÍKA
08:00 Farní kostel Za duše v očistci. obrácení hříšníků, Boží požehnání a pomoc při výchově dětí
18:00 Farní kostel AID klášter
NEDĚLE 2. 6. 2024 9. NEDĚLE V MEZIDOBÍ / SBÍRKA NA POTŘEBY FARNOSTI
07:30 Kostel Lískovec Za Marii a Miroslava Fišerovy, rodiče z obou strana za + snachu Jarmilu
08:00 Farní kostel Za + Jenovéfu Vlachovou, manžela, syna a za živou a + rodinu
09:00 Kostel Staré Město Za + Marii Kanalošovou a duše v očistci
10:00 Areál baziliky Poutní mše svatá v areálu baziliky (pouze za příznivého počasí)
18:00 Farní kostel Za + Hidegardu Marii a Josefa Klosovy, za Andělu a Rudolfa Raynochovy a za Ludmilu a Josefa Klosovy

OHLÁŠKY 26. 5. 2024

Neděle 26. 5. 2024
Po večerní mši svaté adorace ve farním kostele.

Pondělí 27. 5. 2024
Po ranní mši svaté úklid farního kostela. Děkujeme za pomoc.

Úterý 28. 5. 2024
V 9.00 hodin na staré faře setkání seniorů KLAS.

Středa 29. 5. 2024
V 18.00 hodin zveme do kostela sv. Václava v Ostravě k modlitbě spolu s biskupem Martinem za naši diecézi u příležitosti 28. výročí jejího založení.

Čtvrtek 30. 5. 2024
Slavnost Těla a Krve Páně. Mše svaté v 8.00 a v 18.00 hodin ve farním kostele a v 16.30 hodin v Lískovci.

Pátek 31. 5. 2024
V 15.00 hodin adorace ve farním kostele. Zapisovat se na adorační službu je možno vzadu v kostele.  

Sobota 1. 6. 2024
První sobota v měsíci. V 17.00 hodin zveme do farního kostela k modlitbě sv. růžence, rovněž příležitost ke svátosti smíření.

Neděle 2. 6. 2024
Zveme na mši svatou v 10.00 hodin do areálu baziliky. V případě nepříznivého počasí bude mše svatá sloužena ve farním kostele.

Další oznámení
Materiální a potravinová sbírka pro Ukrajinu stále pokračuje.

Minulou neděli proběhla sbírka na Diecézní charitu. Ve Frýdku byla vybrána a odeslána částka 19.681,-Kč, v Lískovci 2.780,-Kč a ve Starém Městě 1.927,-Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Příští neděli je sbírka na potřeby farnosti, část sbírky se použije na náklady spojené s festivalem „Boží město“.

Základní umělecká škola duchovní hudby Frýdek-Místek srdečně zve k přijímacím talentovým zkouškám, které se uskuteční ve dnech 10. - 11.6. 2024. Více informací a rezervace termínu na webu školy.

Na příměstský tábor je ještě několik volných míst. Přihlašování bude ukončeno v pátek 31. května.

V termínu 19. 8. – 25. 8. proběhne ve Staré Vsi nad Ondřejnicí farní tábor s názvem „Mise X“ pro děti 9 – 15 let. Přihlašování na tábor je možné již nyní elektronicky na webu farnosti. Cena: 2.800,-Kč a pro druhé a další dítě v rodině 2.500,-Kč. Bližší informace na vývěsce a webu farnosti.

Na podzim bude zahájena příprava na svátost biřmování. Registrace je možná už nyní na webu farnosti.

Od 13. – 19. října se připravuje farní pouť do Medžugorie. Bližší informace jsou na webu farnosti a na vývěsce. Přihlašování na pouť elektronicky a ve farní kanceláři ve Frýdku.

Děkujeme všem, kteří jste se zapojily do festivalu „Boží město“.

POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY