Kalendář akcí a událostí farnosti

Září 2023

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1pátek 21. týdne v mezidobí (1. pátek v měsíci)
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 08:40
  • Bazilika Navštívení Panny Marie
  • Označení: Bazilika minor (Frýdek)

  Za živé a + členy živého růžence

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • Bazilika Navštívení Panny Marie
  • Označení: Bazilika minor (Frýdek)

  Za + Ludmilu a Václava Cieleckých a + syna Jana

2sobota 21. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 08:40
  • Bazilika Navštívení Panny Marie
  • Označení: Bazilika minor (Frýdek)

  Za duše v očistci, obrácení hříšníků, Boží požehnání a pomoc při výchově dětí

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • Bazilika Navštívení Panny Marie
  • Označení: Bazilika minor (Frýdek)

  AID klášter

322. neděle v mezidobí
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:15
  • Filiální kostel sv. Šimona a Judy
  • Označení: Kostel Lískovec (Lískovec)

  Za Jiřího, Marii a Ignáce Mikudovy a za živé a + členy rodiny

 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 08:45
  • Bazilika Navštívení Panny Marie
  • Označení: Bazilika minor (Frýdek)

  Za sr. Karolu Biolkovou a za živou a + rodinu

 • 09:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:00 - 09:45
  • Filiální kostel sv. Josefa, dělníka
  • Označení: Kostel Staré Město (Staré Město)

  Za + Stanislava a Boženu Májovy, syna Stanislava, dceru Květoslavu Golovou a duše v očistci

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 10:45
  • Bazilika Navštívení Panny Marie
  • Označení: Bazilika minor (Frýdek)

  Za dar zdraví pro Olgu Reckou

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • Bazilika Navštívení Panny Marie
  • Označení: Bazilika minor (Frýdek)

  Na poděkování za 80 a 70 let života s prosbou o Boží požehnání do dalších let

4pondělí 22. týdne v mezidobí
5sv. Terezie z Kalkaty
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 08:40
  • Bazilika Navštívení Panny Marie
  • Označení: Bazilika minor (Frýdek)

  Za zdraví a Boží požehnání pro Rada

 • 13:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 13:00 - 13:35
  • Farní kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Farní kostel (Frýdek-Místek)

  Pohřeb 

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • Bazilika Navštívení Panny Marie
  • Označení: Bazilika minor (Frýdek)

  Za živou a + rodinu Firlovou

6středa 22. týdne v mezidobí
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 08:40
  • Bazilika Navštívení Panny Marie
  • Označení: Bazilika minor (Frýdek)

  Za rodinu Sobkovou a za duše v očistci

 • 13:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 13:00 - 13:35
  • Filiální kostel sv. Josefa, dělníka
  • Označení: Kostel Staré Město (Staré Město)

  Pohřeb

 • 16:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 16:30 - 17:15
  • Filiální kostel sv. Josefa, dělníka
  • Označení: Kostel Staré Město (Staré Město)

  Volná intence

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • Bazilika Navštívení Panny Marie
  • Označení: Bazilika minor (Frýdek)

  Za nenarozené děti a za ochranu lidského života

7sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 08:40
  • Bazilika Navštívení Panny Marie
  • Označení: Bazilika minor (Frýdek)

  Za nová kněžská a řeholní povolání

 • 16:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 16:30 - 17:10
  • Filiální kostel sv. Šimona a Judy
  • Označení: Kostel Lískovec (Lískovec)

  Za živé a + členy svatého růžence a za všechny přítomné na této mši svaté

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • Bazilika Navštívení Panny Marie
  • Označení: Bazilika minor (Frýdek)

  Za + rodiče Ludmilu a Františka a příbuzné z obou stran

8Narození Panny Marie
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 08:40
  • Bazilika Navštívení Panny Marie
  • Označení: Bazilika minor (Frýdek)

  Za + Františka Černého

 • 15:00 Adorace
  Adorace
  • 15:00 - 17:45
  • Bazilika Navštívení Panny Marie
  • Označení: Bazilika minor (Frýdek)

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • Bazilika Navštívení Panny Marie
  • Označení: Bazilika minor (Frýdek)

  Na poděkování za syna Rostislava a bratra Leva s prosbou o další Boží požehnání

9sv. Petra Klavera, kněze, nebo sobotní památka Panny Marie
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 08:40
  • Bazilika Navštívení Panny Marie
  • Označení: Bazilika minor (Frýdek)

  Na poděkovaní za zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu a za + z rodiny

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • Bazilika Navštívení Panny Marie
  • Označení: Bazilika minor (Frýdek)

  Za + maminku Martu Šebestovou

1023. neděle v mezidobí
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 08:45
  • Bazilika Navštívení Panny Marie
  • Označení: Bazilika minor (Frýdek)

  Za + Marii a Ludvíka Tóthovy, za + švagra Františka a za + Marii Stodolovou

 • 09:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:30 - 10:15
  • Bazilika Navštívení Panny Marie
  • Označení: Bazilika minor (Frýdek)

  Za poutníky z Místku

 • 11:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:00 - 11:45
  • Bazilika Navštívení Panny Marie
  • Označení: Bazilika minor (Frýdek)

  Za dar zdraví, Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu a za děti a vnoučata

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • Bazilika Navštívení Panny Marie
  • Označení: Bazilika minor (Frýdek)

  Za + Emila Mazocha, manželku a dceru a za živou rodinu

 • 19:00 Adorace
  Adorace
  • 19:00 - 19:55
  • Bazilika Navštívení Panny Marie
  • Označení: Bazilika minor (Frýdek)

11pondělí 23. týdne v mezidobí
12Jména Panny Marie
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 08:40
  • Bazilika Navštívení Panny Marie
  • Označení: Bazilika minor (Frýdek)

  Ke cti sv. Josefa a Antonína na poděkování

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • Bazilika Navštívení Panny Marie
  • Označení: Bazilika minor (Frýdek)

  Za členy evangelizačních buněk a jejich rodiny

13sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 08:40
  • Bazilika Navštívení Panny Marie
  • Označení: Bazilika minor (Frýdek)

  Za rodinu Piskořovou a Lančovou

 • 16:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 16:30 - 17:10
  • Filiální kostel sv. Josefa, dělníka
  • Označení: Kostel Staré Město (Staré Město)

  Volná intence

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • Bazilika Navštívení Panny Marie
  • Označení: Bazilika minor (Frýdek)

  Za + Ph.Mr. Eduarda Obluka

14Povýšení svatého Kříže
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 08:40
  • Bazilika Navštívení Panny Marie
  • Označení: Bazilika minor (Frýdek)

  Za dar zdraví a Boží požehnání pro Marii Krawiecovou

 • 16:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 16:30 - 17:10
  • Filiální kostel sv. Šimona a Judy
  • Označení: Kostel Lískovec (Lískovec)

  Za rodinu Slívovou, Kartárikovou a Klučkovou s prosbou o Boží požehnání a za duše v očistci

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • Bazilika Navštívení Panny Marie
  • Označení: Bazilika minor (Frýdek)

  Za + Oldřicha Drozda, manželku Marii a syna Oldřicha a za živou rodinu Klabazňovou

15Panny Marie Bolestné
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 08:40
  • Bazilika Navštívení Panny Marie
  • Označení: Bazilika minor (Frýdek)

  Za + MUDr. Jana Cieleckého a rodiče

 • 11:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:00 - 11:40
  • Farní kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Farní kostel (Frýdek-Místek)

  pohřeb

 • 15:00 Adorace
  Adorace
  • 15:00 - 17:45
  • Bazilika Navštívení Panny Marie
  • Označení: Bazilika minor (Frýdek)

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • Bazilika Navštívení Panny Marie
  • Označení: Bazilika minor (Frýdek)

  Za + rodiče Hildu a Stanislava Grocholovy

16sv. Ludmily, mučednice, nebo sobotní památka Panny Marie
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 08:40
  • Bazilika Navštívení Panny Marie
  • Označení: Bazilika minor (Frýdek)

  Za živou a + rodinu

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • Bazilika Navštívení Panny Marie
  • Označení: Bazilika minor (Frýdek)

  Za + Vincence Kovala, manželku a rodinu

1724. neděle v mezidobí
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:15
  • Filiální kostel sv. Šimona a Judy
  • Označení: Kostel Lískovec (Lískovec)

  Za + Karla a Albínu Sobkovy, rodiče, dceru, syny, snachu, za živou rodinu a za duše v očistci

 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 08:45
  • Bazilika Navštívení Panny Marie
  • Označení: Bazilika minor (Frýdek)

  Za + Davida Šiguta a za živou rodinu

 • 09:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:00 - 09:45
  • Filiální kostel sv. Josefa, dělníka
  • Označení: Kostel Staré Město (Staré Město)

  Za + Ludmilu a Václava Maršálkovy, jejich rodiče a sourozence, dceru Marii Kapsovou a jejího manžela

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 10:45
  • Bazilika Navštívení Panny Marie
  • Označení: Bazilika minor (Frýdek)

  Za živou a + rodinu Duškovou

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • Bazilika Navštívení Panny Marie
  • Označení: Bazilika minor (Frýdek)

  Za živou a + rodinu Kubošovou a Bittnerovou s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu

 • 19:00 Adorace
  Adorace
  • 19:00 - 19:55
  • Bazilika Navštívení Panny Marie
  • Označení: Bazilika minor (Frýdek)

18pondělí 24. týdne v mezidobí
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 08:40
  • Farní kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Farní kostel (Frýdek-Místek)

  Za farníky

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • Bazilika Navštívení Panny Marie
  • Označení: Bazilika minor (Frýdek)

  Na poděkování Pánu Bohu za 40 let manželství s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie do dalších let

19sv. Januária, biskupa a mučedníka
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 08:40
  • Bazilika Navštívení Panny Marie
  • Označení: Bazilika minor (Frýdek)

  Za + Františka a Terezii Mondříkovy a za jejich živou a + rodinu

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • Bazilika Navštívení Panny Marie
  • Označení: Bazilika minor (Frýdek)

  Za Boží požehnání a pomoc při výchově dětí

20sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 08:40
  • Bazilika Navštívení Panny Marie
  • Označení: Bazilika minor (Frýdek)

  Za + Marii Annu Válkovou a Jana Válka

 • 16:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 16:30 - 17:10
  • Filiální kostel sv. Josefa, dělníka
  • Označení: Kostel Staré Město (Staré Město)

  Za + Josefa Madaje, otce Tomáše, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • Bazilika Navštívení Panny Marie
  • Označení: Bazilika minor (Frýdek)

  Na poděkování za dar zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu

21sv. Matouše, apoštola a evangelisty
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 08:40
  • Bazilika Navštívení Panny Marie
  • Označení: Bazilika minor (Frýdek)

  Za + Ladislava Muroně, za + Martu Pšenicovou a živou rodinu Panicovou

 • 16:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 16:30 - 17:10
  • Filiální kostel sv. Šimona a Judy
  • Označení: Kostel Lískovec (Lískovec)

  Za Marii Novákovou, manžela, syna Vladimíra a rodiče z obou stran

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • Bazilika Navštívení Panny Marie
  • Označení: Bazilika minor (Frýdek)

  Na poděkování za 70 let života s prosbou o uzdravení rodinných vztahů a hojnost Božího požehnání pro celou rodinu

22pátek 24. týdne v mezidobí
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 08:40
  • Bazilika Navštívení Panny Marie
  • Označení: Bazilika minor (Frýdek)

  Za + Marii Jurčovou, manžela Antona, rodiče, sourozence a za duše v očistci

 • 15:00 Adorace
  Adorace
  • 15:00 - 17:45
  • Bazilika Navštívení Panny Marie
  • Označení: Bazilika minor (Frýdek)

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • Bazilika Navštívení Panny Marie
  • Označení: Bazilika minor (Frýdek)

  Za + Marii Stodolovou, za + Amálii a Bedřicha Střížovy

23sv. Pia z Pietrelciny, kněze
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 08:40
  • Bazilika Navštívení Panny Marie
  • Označení: Bazilika minor (Frýdek)

  Za živou a + rodinu Václavkovou

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • Bazilika Navštívení Panny Marie
  • Označení: Bazilika minor (Frýdek)

  Za dar zdraví pro Annu Kulhánkovou, dceru a vnuky

2425. neděle v mezidobí
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:15
  • Filiální kostel sv. Šimona a Judy
  • Označení: Kostel Lískovec (Lískovec)

  Za + Annu Pasečnou a za živou a + rodinu

 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 08:45
  • Bazilika Navštívení Panny Marie
  • Označení: Bazilika minor (Frýdek)

  Za + syna Tomáše Polocha

 • 09:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:00 - 09:45
  • Filiální kostel sv. Josefa, dělníka
  • Označení: Kostel Staré Město (Staré Město)

  Za + Václava Adámka a matku

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 10:45
  • Bazilika Navštívení Panny Marie
  • Označení: Bazilika minor (Frýdek)

  Na poděkování za 40 let manželství s prosbou o Boží požehnání do dalších let

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • Bazilika Navštívení Panny Marie
  • Označení: Bazilika minor (Frýdek)

  Za + Emila Mazocha, manželku a dceru a za živou rodinu

 • 19:00 Adorace
  Adorace
  • 19:00 - 19:55
  • Bazilika Navštívení Panny Marie
  • Označení: Bazilika minor (Frýdek)

25pondělí 25. týdne v mezidobí
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 08:40
  • Farní kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Farní kostel (Frýdek-Místek)

  Za farníky

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • Bazilika Navštívení Panny Marie
  • Označení: Bazilika minor (Frýdek)

  Za + Emílii Andělovou a manžela a za + Oldřicha Vrubla, sourozence a rodiče

26sv. Kosmy a Damiána, mučedníků
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 08:40
  • Bazilika Navštívení Panny Marie
  • Označení: Bazilika minor (Frýdek)

  Za + Josefa a Evženii Petrovy

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • Bazilika Navštívení Panny Marie
  • Označení: Bazilika minor (Frýdek)

  Za + švagra Alfréda a za živé a + členy rodiny Priwitzer, Weidlich, Regozini a Franck

27sv. Vincence z Pauly, kněze
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 08:40
  • Bazilika Navštívení Panny Marie
  • Označení: Bazilika minor (Frýdek)

  Na přímluvu sv. Šarbela s prosbou o narození zdravých vnoučat a Boží pomoc pro jejich rodiny

 • 16:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 16:30 - 17:10
  • Filiální kostel sv. Josefa, dělníka
  • Označení: Kostel Staré Město (Staré Město)

  Za + Václava a Marii Bezděkovy

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • Bazilika Navštívení Panny Marie
  • Označení: Bazilika minor (Frýdek)

  Za živou a + rodinu Golovou

28sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 08:45
  • Bazilika Navštívení Panny Marie
  • Označení: Bazilika minor (Frýdek)

  Za + Vladimíra Žižku a jeho rodiče

 • 16:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 16:30 - 17:15
  • Filiální kostel sv. Šimona a Judy
  • Označení: Kostel Lískovec (Lískovec)

  Za + Václava Kyšku, rodiče z obou stran, za + rodinu Hruškovou a Vojtíškovou

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • Bazilika Navštívení Panny Marie
  • Označení: Bazilika minor (Frýdek)

  Za + Pavlu Plečkovou, její rodinu a za duše v očistci

29sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 08:40
  • Bazilika Navštívení Panny Marie
  • Označení: Bazilika minor (Frýdek)

  Za + manželku Janu a za živou rodinu Krawiecovou

 • 15:00 Adorace
  Adorace
  • 15:00 - 17:45
  • Bazilika Navštívení Panny Marie
  • Označení: Bazilika minor (Frýdek)

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • Bazilika Navštívení Panny Marie
  • Označení: Bazilika minor (Frýdek)

  Za + Josefa a Marii Bezecných, Ondřeje a Marii Bačovy a za 50 let společného života

30sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 08:40
  • Bazilika Navštívení Panny Marie
  • Označení: Bazilika minor (Frýdek)

  Za + rodiče, prarodiče, zetě, sourozence a za duše v očistci

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • Bazilika Navštívení Panny Marie
  • Označení: Bazilika minor (Frýdek)

  Za + Jaroslava Michenku, rodiče, sestru a rodinu Petrovou