Společenství modlitby matek

Společenství modlitby matek

SPOLEČENSTVÍ MODLITBY MATEK

ANEB SJEDNOCENY V MODLITBĚ OCHRÁNÍME NAŠE DĚTI!

V naší farnosti se scházíme od roku 1997 a hlásíme se k celosvětovému hnutí Modlitby matek, které vzniklo v Anglii v roce 1995 (více na www.modlitbymatek.cz). V roce 2000 byly Modlitby matek zapsány Českou biskupskou konferencí jako oficiální hnutí křesťanských žen. Hnutí má svého duchovního rádce, je to otec P. M. Sierpniak a národní koordinátorku M. Klímovou. S nimi se máme možnost mimo jiné setkat na celostátním a diecézním setkání MM. Spiritualita MM spočívá v odevzdání, jednoduchosti a radostné poslušnosti vůči Bohu. Snažíme se Mu s důvěrou odevzdávat své děti a vnoučata, aby On mohl působit v jejich životech.

V současné době se setkáváme ve 2 skupinkách maminek (babiček): skupina A - 1. a 3. pondělí v měsíci v 17.00 h a skupina B - každé úterý v 18.00 h v klášteře.

Na setkání se vždy modlíme:

  • aby Duch sv. vedl naše setkání;
  • za ochranu před vším zlem;
  • za odpuštění;
  • za jednotu srdcí a myslí;
  • za jednotu se všemi skupinkami hnutí MM;
  • chválíme Boha modlitbami a písněmi;
  • čteme z Písma sv.;
  • děkujeme Bohu za dar mateřství;
  • vkládáme lístky se jmény našich dětí u paty kříže a v srdci je svěřujeme do Jeho péče

K těmto modlitbám přidáváme vlastní chvály, díky a prosby.

Při modlitbě používáme kříž - na připomínku našeho Spasitele, svíčku - Ježíš je Světlo světa, Bibli - On je živé Slovo, malý košík položen u paty kříže.

Je to obrovská síla a povzbuzení pro nás maminky, když si uvědomíme, že ty naše děti jsou stále neseny v modlitbách a že Bůh skrze tyto modlitby působí v jejich životech. Toto vědomí nás posiluje k větší důvěře a odevzdanosti Bohu. V rámci společenství platí zásada mlčenlivosti, to znamená, že s čím se maminky svěří v modlitbě, nesmí být vyneseno.

Čtvrtletně se duchovně spojujeme skrze modlitební triduum se všemi skupinami MM z celého světa. V tyto dny jednotně odprošujeme za své hříchy, odpouštíme druhým a nakonec děkujeme a radujeme se z Božího vedení.

Kromě těchto modlitebních setkání se scházíme společně obě skupinky, abychom obdivovaly krásy přírody, ať už pěšky nebo na kole, opékáme buřty, navštěvujeme poutní místa. Při tom všem si užijeme spoustu legrace a utužujeme přátelství, která za ta léta mezi námi vznikla. Díky BOHU!

PS: Jsme otevřené společenství, zveme nové maminky a babičky mezi nás! Zájemkyně mohou přijít přímo na naše setkání na klášter nebo kontaktovat paní B. Poláčkovou (734 489 811).

Anna Žižková a Bohumila Poláčková