Rezervace intence online

Nabízíme vám možnost zamluvit si intenci - úmysl, za který bude sloužena mše svatá. Finanční dar můžete odeslat na účet: 2012814/5500
Děkujeme.

Upozornění! Odesláním tohoto formuláře automaticky nedochází k přijetí intence. Konečné rozhodnutí o znění a přijetí textu intence má kněz.