Rozpis nadcházejících událostí

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI v rozmezí od 1.10. do 31.10.2023

Den Čas Místo a text
neděle
1.10.
07:30 Kostel Lískovec: Za rodinu Murinovou a Subjakovou a za živou a + rodinu
08:00 Bazilika minor: Za všechny živé a + členy rodiny Novákovy
09:00 Kostel Staré Město: Za + Miroslava Kociána, živou i + rodinu a duše v očistci
10:00 Bazilika minor: Za + Marii Tošenovskou, manžela a za + Jaroslava Moravce
18:00 Bazilika minor: Za + Karla Orama s prosbou o Boží požehnání pro celou živou rodinu z obou stran
19:00 Bazilika minor: ( volná intence )
pondělí
2.10.
08:00 Farní kostel : Za farníky
18:00 Bazilika minor: Za + manžela Josefa a za + rodiče z obou stran
úterý
3.10.
08:00 Bazilika minor: Za nenarozené děti a Boží požehnání pro rodiny
18:00 Bazilika minor: Za živou a + rodinu Žabkovou a Křistkovou s prosbou o Boží ochranu
středa
4.10.
08:00 Bazilika minor: Za manželku, dceru a duše v očistci
16:30 Kostel Staré Město: Za + Marii a Oldřicha Kuboňovy a duše v očistci
18:00 Bazilika minor: Za + Vladislava Palovského a za živou a + rodinu Palovských a Bittalovou
čtvrtek
5.10.
08:00 Bazilika minor: Za nová kněžská a řeholní povolání
16:30 Kostel Lískovec: Za živé a + členy svatého růžence a za všechny přítomné na této mši svaté
18:00 Bazilika minor: Za nenarozené děti a za ochranu lidského života
pátek
6.10.
08:00 Bazilika minor: Za živé a + členy živého růžence
15:00 Bazilika minor: ( volná intence )
18:00 Bazilika minor: Za duše v očistci, obrácení hříšníků, Boží požehnání a pomoc při výchově dětí
sobota
7.10.
08:00 Bazilika minor: Za živé a + obyvatelé města Frýdku-Místku a posvěcení města a za duše v očistci
17:00 Bazilika minor: AID klášter
 
neděle
8.10.
07:30 Kostel Lískovec: Za Ludmilu a Bohumila Bednáře, rodiče a za Marii a Josefa Bartkovy s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu a duše v očistci
08:00 Bazilika minor: Za živou a + rodinu Křístkovou
09:00 Kostel Staré Město: Za + Františka Fojtíka a manželku
10:00 Bazilika minor: Na poděkování za 60 let manželství s prosbou o Boží požehnání do dalších let
18:00 Bazilika minor: Za dar víry, pokoj, zdraví, Boží požehnání a dary Ducha Svatého pro rodinu Hlásných  
pondělí
9.10.
08:00 Farní kostel : Za farníky
18:00 Bazilika minor: Za + Jana Hlisnikovského a celou + rodinu
úterý
10.10.
08:00 Bazilika minor: Na poděkování za dar života s vírou a za + kamaráda Josefa k nedožitým narozeninám
18:00 Bazilika minor: Za + Valerii Michalčákovou a rodinu
středa
11.10.
08:00 Bazilika minor: Za + Petra Göttlichera a za živou a + rodinu
16:30 Kostel Staré Město: Za + Martu Fryčovou a dceru
18:00 Bazilika minor: Za + Aloise Ruska a za živou rodinu Ruskovou
čtvrtek
12.10.
08:00 Bazilika minor: Na poděkování za dar zdraví pro manžele Lalíkovy
16:30 Kostel Lískovec: Za + rodinu Petrášovou, Hasalovou a Křížalovou s prosbou za živou rodinu
18:00 Bazilika minor: Za živou a + rodinu
pátek
13.10.
08:00 Bazilika minor: Za + Ludmilu Cieleckou, manžela Václava a syna Jana
18:00 Bazilika minor: Za + rodiče Chvostkovy s prosbou za dar zdraví a Boží požehnání pro Hanku a živou rodinu
sobota
14.10.
08:00 Bazilika minor: Za duše v očistci
18:00 Bazilika minor: Za děti a vnoučata
neděle
15.10.
07:30 Kostel Lískovec: Za Irenu Bartkovou a za živé a + členy rodiny
08:00 Bazilika minor: Za zdraví a Boží požehnání pro rodinu Jendriskovou a za duše v očistci
09:00 Kostel Staré Město: Volná intence
10:00 Bazilika minor: Za + Marii Biolkovou a za živou a + rodinu
18:00 Bazilika minor: Za Boží požehnání pro křesťany na celém světě, zvláště na Ukrajině, v ČR a za naši farnost
pondělí
16.10.
08:00 Farní kostel : Za farníky
18:00 Bazilika minor: Za živé a + členy rodiny Revendovy, Vicherkovy a Haincovy
úterý
17.10.
08:00 Bazilika minor: Za + Emu Hromadovou
18:00 Bazilika minor: Za rodinu Tomisovou, Chrobokovou, za jejich bratry a sestry a za pana Heřmana
středa
18.10.
08:00 Bazilika minor: Za Antonína a Anežku Válovy, Marii a Pavla Osinovy
16:30 Kostel Staré Město: Za + Jana a Marii Madajovy, + sourozence, dceru, zetě a duše v očistci
18:00 Bazilika minor: Za živou a + rodinu Golovou
čtvrtek
19.10.
08:00 Bazilika minor: Za živé a + kněze naší farnosti
16:30 Kostel Lískovec: Za Oldřicha Peterka, manželku, rodiče s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu a za duše v očistci
18:00 Bazilika minor: S prosbou o dary Ducha Svatého a za dar víry
pátek
20.10.
08:00 Bazilika minor: Za všechny + z rodiny z obou stran a za duše v očistci.
18:00 Bazilika minor: Za živou a + rodinu Mokrošovou
sobota
21.10.
08:00 Bazilika minor: Za Dášu Jahodovou a její rodinu
18:00 Bazilika minor: Za + manžele Karla a Ludmilu Slívovy
neděle
22.10.
07:30 Kostel Lískovec: Za Stanislava Kozla a na poděkování za živou a + rodinu
08:00 Bazilika minor: Za + MUDr Jiřího Stuchlika a rodiče a ochranu a pomoc za živou rodinu Stuchlíkovu
09:00 Kostel Staré Město: Za + Marka Žvaka, otce Oldřicha, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
10:00 Bazilika minor: Za živou a + rodinu Pavlíkovou
18:00 Bazilika minor: Za + Jana Cieleckého a + rodiče Václava a Ludmilu
pondělí
23.10.
08:00 Farní kostel : Za farníky
18:00 Bazilika minor: Za + Ladislava Muroně, za + Martu Pšenicovou a živou rodinu Panicovou
úterý
24.10.
08:00 Bazilika minor: Ke cti Panny Marie a za rodinu Boudovou, Zrckovou a Hnátkovou
18:00 Bazilika minor: Za živou a + rodinu Štupákovou, Brňákovou, Vrublovou a Kaniokovou
středa
25.10.
08:00 Bazilika minor: Za Boží požehnání a ochranu pro Václava Krawieca a za jeho + manželku Janu
16:30 Kostel Staré Město: Za + rodinu Zahrajovou, Zlého, Mandryšovou a duše v očistci
18:00 Bazilika minor: Na poděkování za 20 let manželství s prosbou o Boží požehnání do dalších let
čtvrtek
26.10.
08:00 Bazilika minor: Za živé a + dobrodince a za duše v očistci
18:00 Bazilika minor: Za + Julii Janečkovou, jejího manžela a bratra Bohumíra
pátek
27.10.
08:00 Bazilika minor: Na poděkování za dar zdraví a Boží ochranu pro celou rodinu
18:00 Bazilika minor: Za živou a + rodinu Březinovou, Galaczovou a Pavelkovou
sobota
28.10.
08:00 Bazilika minor: Za + rodiče Josefa a Andělu Platošovy, dceru s manželem a rodinu z obou stran
09:00 Kostel Lískovec: Za Milana Pešla a za živou a + rodinu
18:00 Bazilika minor: Za + Marii a Adolfa Bartkovy a + Marii a Ludvíka Maršálkovy
neděle
29.10.
07:30 Kostel Lískovec: Za Josefa a Kateřinu Bielčíkovy, tetu, dva bratry, za Anežku Vávrovou a za duše v očistci
08:00 Bazilika minor: Za + rodiče Bočkovy
09:00 Kostel Staré Město: Volná intence
10:00 Bazilika minor: Za + rodiče, prarodiče z obou stran a celou + rodinu
18:00 Bazilika minor: Za + rodiče a prarodiče Antonína a Františku Mintuchovy a za dar zdraví pro celou rodinu
pondělí
30.10.
08:00 Farní kostel : Za farníky
18:00 Bazilika minor: Za spolecenstvi Abel a jejich rodiny
úterý
31.10.
08:00 Bazilika minor: Za rodinu Hromadovou a Ostruszkovou
18:00 Bazilika minor: Za + Antona Zatka, jeho dceru, syna a zetě