Rozpis nadcházejících událostí

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI v rozmezí od 21.2.2024 do 11.2.2025

Den Čas Místo a text
středa
21.2.2024
08:00 Farní kostel : Za + Lenku Verlíkovou
16:30 Kostel Staré Město: AID Klášter
18:00 Farní kostel : Za + Vlastu Kopečkovou, za živou rodinu a duše v očistci
čtvrtek
22.2.2024
08:00 Farní kostel : Za Alici Nespěšnou a jejího + manžela Antonína
16:30 Kostel Lískovec: Za + Jana a Martu Sobkovy a celou živou a + rodinu a za duše v očistci
18:00 Farní kostel : Za živou a + rodinu Němcovou a Stranyánkovou
pátek
23.2.2024
08:00 Farní kostel : Za živé členy rodiny Černé a Bartoňkových 
15:00 Farní kostel
18:00 Farní kostel : Na poděkování za 50 let života syna s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání do dalších let
sobota
24.2.2024
08:00 Farní kostel : Na poděkování za dar života s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání
18:00 Farní kostel : Za + rodiče a prarodiče z obou stran
neděle
25.2.2024
07:30 Kostel Lískovec: Za Karla Pětroše, manželku a za živou a + rodinu
08:00 Farní kostel : Za + Jiřinu, Vláďu a Petra Velčovských a jejich živou rodinu
09:00 Kostel Staré Město: Za + rodiče Hoffmanovy, sestru Marii a manželku Věru
10:00 Farní kostel : Za zdravý a Boží požehnání pro Soňu
18:00 Farní kostel : Na poděkování za 50 let života
19:00 Farní kostel
pondělí
26.2.2024
08:00 Farní kostel : Za farníky
18:00 Farní kostel : Za živou a + rodinu Oblukovou a Firlovou
úterý
27.2.2024
08:00 Farní kostel : Za Boží požehnání a dar víry pro děti a jejich rodiny
18:00 Farní kostel : Za + Barbaru a Rudolfa Šebestovy
středa
28.2.2024
08:00 Farní kostel : Děkujeme za dar života Lilly a vyprošujeme pro ní a její rodiče Boží milost a požehnání
16:30 Kostel Staré Město: Za farníky
18:00 Farní kostel : Za živé a + členy Katolického Lidového domu v Místku, za zdar díla a zdárnou budoucnost KLD
čtvrtek
29.2.2024
08:00 Farní kostel : Za + Lenku Verlíkovou
16:30 Kostel Lískovec: Za + Oldřicha Chovančíka, manželku Boženu a za + Věru Šopíkovou a za celou rodinu
18:00 Farní kostel : Za + Jana a Jindřicha Neveďalovy
pátek
1.3.2024
08:00 Farní kostel : Za živé a + členy živého růžence
15:00 Farní kostel
18:00 Farní kostel : Za + Bedřicha a Amálii Střížovy, za + manžela Tóthovy a švagra Františka
sobota
2.3.2024
08:00 Farní kostel : Za + Zuzanu Lalíkovou, bratra a jeho manželku
18:00 Farní kostel : AID klášter
neděle
3.3.2024
07:30 Kostel Lískovec: Za Josefa a Kateřinu Bielčíkovy, Anežku Vávrovou, tetu Marii a za duše v očistci
08:00 Farní kostel : Za duše v očistci. obrácení hříšníků, Boží požehnání a pomoc při výchově dětí
09:00 Kostel Staré Město: Za + Viléma Kocycha a živou a + rodinu
10:00 Farní kostel : Za + otce a za živou a + rodinu a za duše v očistci
18:00 Farní kostel : Za + Elišku Zelovou
19:00 Farní kostel
pondělí
4.3.2024
08:00 Farní kostel : Za farníky
18:00 Farní kostel : Za zesnulé Marii a Štefana
úterý
5.3.2024
08:00 Farní kostel : Za dar uzdravení na těle i na duši a za uzdravení vztahů v rodině
18:00 Farní kostel : Za + Terezii Papřokovou, manžela, syna a zetě
středa
6.3.2024
08:00 Farní kostel : Za + příbuzné
16:30 Kostel Staré Město: Za + Bedřicha Adámka
18:00 Farní kostel : Za zesnulé Marii a Štefana
čtvrtek
7.3.2024
08:00 Farní kostel : Za zesnulé Marii a Štefana
16:30 Kostel Lískovec: Za živé a + členy svatého růžence a za všechny přítomné na této mši svaté
18:00 Farní kostel : Za nenarozené děti a za ochranu lidského života
pátek
8.3.2024
08:00 Farní kostel : Za Antonína a Anežku Válovy, Marii a Pavla Osinovy a za Stanislava Carbola
15:00 Farní kostel
18:00 Farní kostel : prosba za odpuštění - 24 hodin pro Pána
sobota
9.3.2024
08:00 Farní kostel : Za + Margitu a + Františku
18:00 Farní kostel : Za + Pavla a Marii Hurajovy a za živou rodinu
neděle
10.3.2024
07:30 Kostel Lískovec: Za Miroslavu Bartkovou, Jiřího Mikudu a za celou živou a + rodinu
08:00 Farní kostel : Na poděkování a za dary Ducha Svatého a přijaté milosti pro celou rodinu
09:00 Kostel Staré Město: Na úmysl dárce
10:00 Farní kostel : Za + Martu Mintělovou, manžela a rodiče z obou stran
18:00 Farní kostel : Za + rodiče a syny Stanislava a Tomáše 
19:00 Farní kostel
pondělí
11.3.2024
08:00 Farní kostel : Za farníky
18:00 Farní kostel : Za vnuka Vojtíška
úterý
12.3.2024
08:00 Farní kostel : Za + Ludmilu a Karla Mondříkovy a jejich živou a + rodinu
18:00 Farní kostel : Za živou a + rodinu Václavkovou a Lamlovou
středa
13.3.2024
09:30 Farní kostel : Za kněze děkanátu (konference kněží)
16:30 Kostel Staré Město: Za + Vlastu a Bohumila Pudovy a živou rodinu
18:00 Farní kostel : Na poděkování za 55 let života s prosbou o Boží požehnání do dalších let
čtvrtek
14.3.2024
08:00 Farní kostel : Za živou a + rodinu z obou stran
16:30 Kostel Lískovec: Za + Marii Pasečnou a za živou a + rodinu
18:00 Farní kostel : Za + Annu a Adolfa Kotáskovy
pátek
15.3.2024
08:00 Farní kostel : Za obrácení a spásu pro rodiny Panicovou a Bosákovou
15:00 Farní kostel
18:00 Farní kostel : Na poděkování za obdržené dary a milosti v roce 2023 s prosbou o zdraví, ochranu Panny Marie a Boží požehnání v roce 2024
sobota
16.3.2024
08:00 Farní kostel : Za + Lumíra Vitulu, Luďka Svobodu a za duše v očistci
18:00 Farní kostel : Za + Josefa Čížka
neděle
17.3.2024
07:30 Kostel Lískovec: Na poděkování za 85 let života s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
08:00 Farní kostel : Za živou a + rodinu Křístkovou a Mokrošovou
09:00 Kostel Staré Město: Za + Josefu Maršálkovou, manžela Antonína, jeho první manželku a děti
10:00 Farní kostel : Za + Katarínu Petrovou a celou rodinu
18:00 Farní kostel : Za celou živou a + rodinu Kadlubkovou
19:00 Farní kostel
pondělí
18.3.2024
08:00 Farní kostel : Za farníky
18:00 Farní kostel : Za + Miroslavku  a Karla Mojžíškovy a za živou rodinu
úterý
19.3.2024
08:00 Farní kostel : Za + Lenku Verlíkovou
18:00 Farní kostel : Za živou a + rodinu Kolářovou a Kupkovou
středa
20.3.2024
08:00 Farní kostel : Na poděkování
16:30 Kostel Staré Město: Za + Zdeňku a Josefa Hučkovy a živé rodiny
18:00 Farní kostel : Za rodinu Tomisovou, Chrobokovou, za jejich bratry a sestry a za pana Heřmana
čtvrtek
21.3.2024
08:00 Farní kostel : Za + Ladislava Muroně, Martu Pšenicovou a Zlatku Schreiberovou a za duše v očistci
16:30 Kostel Lískovec: Za + rodinu Hasalovou, Petrášovou a Bartkovou s prosbou za živou rodinu
18:00 Farní kostel : Za živou a + rodinu Bambuškovou
pátek
22.3.2024
08:00 Farní kostel : Za Martu Gemrotovou, manžela a za rodiče z obou stran
15:00 Farní kostel
18:00 Farní kostel : Za živou a + rodinu Rajnochovou a Volných
sobota
23.3.2024
08:00 Farní kostel : Za + Petra Hromadu
18:00 Farní kostel : Za + Marii Mrvovou
neděle
24.3.2024
07:30 Kostel Lískovec: Za Josefa Bartka a celou živou a + rodinu
08:00 Farní kostel : Za + Karla Polocha a jeho živou rodinu
09:00 Kostel Staré Město: Za + Annu Tomíčkovou, manžela a syna
10:00 Farní kostel : Za živou a + rodinu Duškovou
18:00 Farní kostel
19:00 Farní kostel
pondělí
25.3.2024
08:00 Farní kostel : Za farníky
18:00 Farní kostel : Za + Marii Kohutovou
úterý
26.3.2024
08:00 Farní kostel
18:00 Farní kostel : Za + Jana Hujíka
středa
27.3.2024
08:00 Farní kostel
16:30 Kostel Staré Město: Za + Jozefa Madaje, otce Tomáše, živou a + rodinu a duše v očistci
18:00 Farní kostel
čtvrtek
28.3.2024
08:00 Farní kostel : NENÍ MŠE SVATÁ
18:00 Kostel Staré Město: Nebrat intenci
18:00 Farní kostel : Za nová kněžská a řeholní povolání
18:00 Kostel Lískovec: Nebrat intenci
pátek
29.3.2024
08:00 Farní kostel : NENÍ MŠE SVATÁ
15:00 Kostel Lískovec: VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY
15:00 Kostel Staré Město: VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY
15:00 Farní kostel : VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY
sobota
30.3.2024
08:00 Farní kostel : NENÍ MŠE SVATÁ
20:00 Farní kostel : Nebrat intenci
neděle
31.3.2024
07:30 Kostel Lískovec: Za + Izidora Nykla, manželku a dceru Marii Pasečnou
08:00 Farní kostel : Za živou a + rodinu Kolářovou
09:00 Kostel Staré Město: Za + rodiče Duží, Štěpána Kopřivu a rodinu Klimánkovou
10:00 Farní kostel : Za + Ondřeje Staníka, za živou a + rodinu Staníkovou a Peterkovou 
18:00 Farní kostel : Za + syna Ladislava, manžela a za živou a + rodinu Bartošovou
pondělí
1.4.2024
07:30 Kostel Lískovec: Volná intence
08:00 Farní kostel : Za farníky
09:00 Kostel Staré Město: Za + Marii Papalovou, manžela, dva syny a dvě dcery
18:00 Farní kostel : MŠE SVATÁ NEBUDE
úterý
2.4.2024
18:00 Farní kostel : Za živou a + rodinu Kormaníkovou
středa
3.4.2024
08:00 Farní kostel : Za dar zdraví a Boží požehnání pro manžele Lalíkovy
16:30 Kostel Staré Město: Za + Marii a Oldřicha Kuboňovy a duše v očistci
čtvrtek
4.4.2024
16:30 Kostel Lískovec: Za živé a + členy svatého růžence a za všechny přítomné na této mši svaté
18:00 Farní kostel : Za nenarozené děti a za ochranu lidského života
pátek
5.4.2024
08:00 Farní kostel : Za živé a + členy živého růžence
18:00 Farní kostel : Na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnáni do dalších let
sobota
6.4.2024
08:00 Farní kostel : Za duše v očistci. obrácení hříšníků, Boží požehnání a pomoc při výchově dětí
18:00 Farní kostel : AID klášter
neděle
7.4.2024
07:30 Kostel Lískovec: Za Aloise Onderka, celou živou a + rodinu s prosbou o Boží požehnání celé rodině a za duše v očistci
08:00 Farní kostel : Za + Aloise a Marii a jejich + rodiče z obou stran
09:00 Kostel Staré Město: Za + Annu a Zdeňka Fukalovy, rodinu Lepíkovu, Müllerovu a Pětrošovu
10:00 Farní kostel : Za + matku a sestru a za šťastnou hodinu smrti
pondělí
8.4.2024
08:00 Farní kostel : Za farníky
18:00 Farní kostel : Za + Emu Hromadovou
úterý
9.4.2024
18:00 Farní kostel : Za + rodiče a prarodiče z obou stran
středa
10.4.2024
16:30 Kostel Staré Město: Za + Marii Pryčkovou, Martu Fričovou, rodiče a dceru
18:00 Farní kostel : Za + Marii a Jana Kotáskovy a za Josefa Piše
čtvrtek
11.4.2024
16:30 Kostel Lískovec: Za + Viléma Pastora, manželku a za živou a + rodinu
18:00 Farní kostel : Za + Marii Milatovou a za živou rodinu
pátek
12.4.2024
18:00 Farní kostel : Za živou a + rodinu Hufovou a Tomišovou
sobota
13.4.2024
18:00 Farní kostel : Za + Martu Oblukovou ke stému výročí narození
neděle
14.4.2024
07:30 Kostel Lískovec: Za + manžela Jana Greguše a vnučku, za + rodiče z obou stran a za dar zdraví a Boží ochranu celé živé rodině
08:00 Farní kostel : Za + Marii a Františka Pavelkovy
09:00 Kostel Staré Město: Za + Jarmilu a Miroslava Pavlíkovy, Josefa Tkáče a jejich rodiče
10:00 Farní kostel : Za + Romana Kolka a živou rodinu
pondělí
15.4.2024
08:00 Farní kostel : Za farníky
středa
17.4.2024
16:30 Kostel Staré Město: Za + Václava a Marii Bezděkovy a rodinu Prožbovu
18:00 Farní kostel : Za živou a + rodinu Odrobiňákovou
čtvrtek
18.4.2024
16:30 Kostel Lískovec: Za Jiřího Peterka, rodiče a Františku Vandělovou s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu
pátek
19.4.2024
18:00 Farní kostel : Za živou a + rodinu
sobota
20.4.2024
08:00 Farní kostel : Za + kněze Bohumila Řezníčka, Ladislava Navrátila, Ladislava Slívu a těžce nemocné kněze
neděle
21.4.2024
07:30 Kostel Lískovec: Za Marii a Josefa Kozlovy na poděkování za živou rodinu
08:00 Farní kostel : Za + Boženu a Josefa Dybovy s prosbou o ochranu Panny Marie pro celou rodinu
09:00 Kostel Staré Město: Za + Josefa a Anežku Lykovy
10:00 Farní kostel : Za + Zdeňka Mecu a + rodiče a za živou rodinu
18:00 Farní kostel : Za + syna Davida Šiguta a živou rodinu
pondělí
22.4.2024
08:00 Farní kostel : Za farníky
18:00 Farní kostel : Za dar zdraví, dary Ducha Svatého a Boží pomoc pro syna, kmotřence a jejich rodiny
úterý
23.4.2024
08:00 Farní kostel : Za + Ladislava Muroně, Martu Pšenicovou a Zlatku Schreiberovou a za duše v očistci
18:00 Farní kostel : za + Jaroslava a Marii Pohludkovy a jejich + rodiče
středa
24.4.2024
08:00 Farní kostel : Za + Jiřího Gemrota a Miloslava Gemrota
16:30 Kostel Staré Město: Za + Terezii, Emana, Marii a Václava Kuboňovy a duše v očistci
18:00 Farní kostel : Za + Marii Ocelkovou k jejím nedožitým 90. narozeninám
čtvrtek
25.4.2024
16:30 Kostel Lískovec: Za + rodinu Hasalovou, Petrášovou a Bartkovou s prosbou za živou rodinu
18:00 Farní kostel : Za živou a + rodinu Šimíkovou
pátek
26.4.2024
18:00 Farní kostel : Za + Ladislava Skřižalu, sourozence a rodiče z obou stran
neděle
28.4.2024
07:30 Kostel Lískovec: Za Jiřího Kohouta, rodiče a za duše v očistci
09:00 Kostel Staré Město: Za + Josefa a Anežku Valentovy a živou a + rodinu
10:00 Farní kostel : Za Aloise a Františku Růžičkovy
pondělí
29.4.2024
08:00 Farní kostel : Za farníky
úterý
30.4.2024
08:00 Farní kostel : Za živé a + členy rodiny Šulekovy
18:00 Farní kostel : Na poděkování s prosbou o Boží požehnání do dalších let
středa
1.5.2024
09:00 Kostel Staré Město: Za farníky
čtvrtek
2.5.2024
16:30 Kostel Lískovec: Za živé a + členy svatého růžence a za všechny přítomné na této mši svaté
18:00 Farní kostel : Za nenarozené děti a za ochranu lidského života
pátek
3.5.2024
08:00 Farní kostel : Za živé a + členy živého růžence
sobota
4.5.2024
08:00 Farní kostel : Za duše v očistci. obrácení hříšníků, Boží požehnání a pomoc při výchově dětí
18:00 Farní kostel : Za děti a vnoučata
neděle
5.5.2024
07:30 Kostel Lískovec: Za Michala Brudného a za živou a + rodinu
08:00 Farní kostel : Za + Františka Herota a rodiče
09:00 Kostel Staré Město: Za + Blanku a Luďka Kličkovy, Annu a Ludvíka Novákovy, jejich rodiče a živou rodinu
10:00 Farní kostel : Za + Josefa Vlacha, manželku, syna a za živou a + rodinu
18:00 Farní kostel : Za dar zdraví a Boží ochranu
pondělí
6.5.2024
08:00 Farní kostel : Za farníky
18:00 Farní kostel : Prosba o Boží požehnání, dary Ducha Svatého a ochranu Panny Marie pro, vnoučata Ellu a Erika
středa
8.5.2024
16:30 Kostel Staré Město: Na úmysl dárce
čtvrtek
9.5.2024
16:30 Kostel Lískovec: Za živé a + farníky od Řepišťského lesa a za duše v očistci 
pátek
10.5.2024
18:00 Farní kostel : Za + rodinu Andělovou, Vajdovou a Skřižalovou
sobota
11.5.2024
08:00 Farní kostel : Za + Jenovéfu Kovalovou
18:00 Farní kostel : Za + Rudolfa Kulhánka, rodiče z obou stran a za živou rodinu
neděle
12.5.2024
07:30 Kostel Lískovec: Za + rodiče Kostkovy, bratra a za živou a + rodinu
08:00 Farní kostel : Za + Václava Kotáska
09:00 Kostel Staré Město: Za + Stanislava Máje, rodiče, sestru Květoslavu Golovou a duše v očistci
10:00 Farní kostel : Za + syna Jakuba a jeho živou rodinu
18:00 Farní kostel : Za uzdravení vnuka a za dar zdraví pro celou rodinu
pondělí
13.5.2024
08:00 Farní kostel : Za farníky
18:00 Farní kostel : Za zdravotní sestry
úterý
14.5.2024
18:00 Farní kostel : Za zdraví a Boží pomoc při těžké operaci pro Jozefa
středa
15.5.2024
08:00 Farní kostel : Za obrácení hříšníků a za duše v očistci
16:30 Kostel Staré Město: Za + Julii Kuboňovou a duše v očistci
čtvrtek
16.5.2024
08:00 Farní kostel : Za + Rudolfa a Martu Hlostovy a jejich živou a + rodinu
16:30 Kostel Lískovec: Za Miroslavu Peterkovou, manžela, rodiče z obou stran s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu
pátek
17.5.2024
08:00 Farní kostel : Za živou a + rodinu Osinovou, děti a vnoučata a za rodinu Carbolovou
18:00 Farní kostel : Za + Marii a Ladislava Ivánkovy
sobota
18.5.2024
08:00 Farní kostel : Za + Marii Jurčovou, Johanu Skurkovou, manžely, děti a za duše v očistci
18:00 Farní kostel : Svatodušní vigílie - nebrat intenci
neděle
19.5.2024
07:30 Kostel Lískovec: Za Marii Bartkovou a celou živou a + rodinu
08:00 Farní kostel : Za + rodiče, + bratra Karla, rodinu Benešovou, Pyszkovou a za duše v očistci
09:00 Kostel Staré Město: Za + Janu Žvakovou, manžela, dva syny, snachu a duše v očistci
10:00 Farní kostel : Za + Františka Petra a jeho tři sestry
pondělí
20.5.2024
08:00 Farní kostel : Za farníky
18:00 Farní kostel : Za + Petra Hromadu
úterý
21.5.2024
08:00 Farní kostel : Za komunitu redemptoristů ve Frýdku
18:00 Farní kostel : Za + členy rodiny Staníkovy a Gavlasovy
středa
22.5.2024
08:00 Farní kostel : Za + P. Antonína Bernáčka a za + členy rodiny
16:30 Kostel Staré Město: Za + Jarmilu a Adolfa Maršálkovy
18:00 Farní kostel : Za + Ladislava Muroně, Martu Pšenicovou a Zlatku Schreiberovou a za duše v očistci
čtvrtek
23.5.2024
16:30 Kostel Lískovec: Za Eduarda a Aloisii Kolářovy, rodiče a za duše v očistci
18:00 Farní kostel : Za + Josefa Tesarčíka, rodiče a sestru
sobota
25.5.2024
08:00 Farní kostel : Na poděkování za 56 let společného života s prosbou o Boží požehnání do dalších let
18:00 Farní kostel : Za + Marii Stodolovou a rodinu
neděle
26.5.2024
07:30 Kostel Lískovec: Za Olgu Šilbachovou a za celou živou a + rodinu
08:00 Farní kostel : za + Anežku a Františka Kaňokovy s prosbou o ochranu Panny Marie pro celou rodinu
09:00 Kostel Staré Město: a živou a + rodinu Veličkovu, Paluzgovu a Homolovu
10:00 Farní kostel : 1. svaté přijímání
18:00 Farní kostel : Za živou a + rodinu Jursovou
pondělí
27.5.2024
08:00 Farní kostel : Za farníky
18:00 Farní kostel : Za + Františka Janečku, jeho manželku, syna a sestru
úterý
28.5.2024
08:00 Farní kostel : Za živou a + rodinu
18:00 Farní kostel : Za + manžela, rodiče, sourozence, příbuzné, přátele a za duše v očistci
středa
29.5.2024
16:30 Kostel Staré Město: Za farníky
čtvrtek
30.5.2024
16:30 Kostel Lískovec: Za + rodinu Hasalovou, Petrášovou a Bartkovou s prosbou za živou rodinu
pátek
31.5.2024
18:00 Farní kostel : Ke cti Neposkvrněného srdce Panny Marie za živé a + obyvatelé města Frýdku-Místku, za posvěcení města a za duše v očistci
sobota
1.6.2024
08:00 Farní kostel : Za duše v očistci. obrácení hříšníků, Boží požehnání a pomoc při výchově dětí
18:00 Farní kostel : AID klášter
neděle
2.6.2024
07:30 Kostel Lískovec: Za Marii a Miroslava Fišerovy, rodiče z obou strana za + snachu Jarmilu
10:00 areál baziliky: Poutní mše svatá v areálu baziliky?
pondělí
3.6.2024
08:00 Farní kostel : Za farníky
středa
5.6.2024
16:30 Kostel Staré Město: Za farníky
čtvrtek
6.6.2024
16:30 Kostel Lískovec: Za živé a + členy svatého růžence a za všechny přítomné na této mši svaté
18:00 Farní kostel : Za nenarozené děti a za ochranu lidského života
pátek
7.6.2024
08:00 Farní kostel : Za živé a + členy živého růžence
18:00 Farní kostel : Noc kostelů
sobota
8.6.2024
08:00 Farní kostel : Za bratra Miroslava s rodinou a dceru s rodinou
18:00 Farní kostel : Za + Emila Hlásného, rodiče Moravčíkovy, bratra Josefa a Boží požehnání pro rodinu
neděle
9.6.2024
07:30 Kostel Lískovec: Za + rodinu Hrbáčkovou s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu
08:00 Farní kostel : Za + maminku k 20. výročí úmrtí a za živou a + rodinu 
09:00 Kostel Staré Město: Za + Ladislava Bužka a živou rodinu
18:00 Farní kostel : Za živou a + rodinu Ambrožovou
pondělí
10.6.2024
08:00 Farní kostel : Za farníky
středa
12.6.2024
16:30 Kostel Staré Město: Za + Julii a Evžena Moniakovy a duše v očistci
čtvrtek
13.6.2024
16:30 Kostel Lískovec: Za + Aloise Pasečného, jeho manželku a za živou a + rodinu 
18:00 Farní kostel : Za Boží požehnání a pomoc při výchově dětí
pátek
14.6.2024
08:00 Farní kostel : Za pronásledované křesťany a mír ve světě
18:00 Farní kostel : Za + Antonína Vozňáka a za Boží požehnání pro rodinu
neděle
16.6.2024
07:30 Kostel Lískovec: Za + Karla a Drahomíru Šebestovy, rodiče, sourozence, za duše v očistci a na poděkování za 70 a 75 let života s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
08:00 Farní kostel : Za + Teodora Kolka, manželku a rodiče z obou stran
09:00 Kostel Staré Město: Za + Annu a Jana Pajurkovy
10:00 Farní kostel : Za živou a + rodinu Palovských a Bittalovou
pondělí
17.6.2024
08:00 Farní kostel : Za farníky
středa
19.6.2024
16:30 Kostel Staré Město: Za + Tomáše Madaje, syna Jozefa a rodiče a sourozence a za duše v očistci
čtvrtek
20.6.2024
16:30 Kostel Lískovec: Za + Aloise Bařinu, manželku a za + Marii Pasečnou
18:00 Farní kostel : Za + Terezii a Jana Kotáskovy
pátek
21.6.2024
18:00 Farní kostel : Za + Boženu Krkoškovou, manžela Františka, rodiče a zemřelého Rudolfa Vyviala
neděle
23.6.2024
07:30 Kostel Lískovec: Za + Jiřího Sobka, rodiče, sourozence, za duše v očistci s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu
08:00 Farní kostel : Za manžela Jana Beneše, rodinu Szkanderovou, Pyszkovou a za duše v očistci
09:00 Kostel Staré Město: Za + Matyldu Sysalovou, manžela, vnuka Marka a duše v očistci
10:00 Farní kostel : AID Klášter
18:00 Farní kostel : nebude Farní den
pondělí
24.6.2024
08:00 Farní kostel : Za farníky
18:00 Farní kostel : Za + Ladislava Muroně, Martu Pšenicovou a Zlatku Schreiberovou a za duše v očistci
úterý
25.6.2024
08:00 Farní kostel : Za dar zdraví a Boží požehnání pro manžele Lalíkovy
středa
26.6.2024
16:30 Kostel Staré Město: Za farníky
čtvrtek
27.6.2024
08:00 Farní kostel : AID Klášter
16:30 Kostel Lískovec: Za + Jiřího Malyjurka, za rodiče z obou stran a za + Marii Krasulovou
sobota
29.6.2024
08:00 Farní kostel : Za + Petra Hromadu
neděle
30.6.2024
07:30 Kostel Lískovec: Volná intence
08:00 Farní kostel : Za + Jana Rajnocha a rodiče
09:00 Kostel Staré Město: Za farníky
10:00 Farní kostel : Za + Lubomíra Duška a rodiče
neděle
7.7.2024
07:30 Kostel Lískovec: Volná intence
09:00 Kostel Staré Město: Za + Bedřicha Adámka
neděle
14.7.2024
07:30 Kostel Lískovec: Na poděkování s prosbou o Boží požehnání a ochranu do dalších let pro celou rodinu
09:00 Kostel Staré Město: Za + Marii a Josefa Kuboňovy a celou živou a + rodinu
neděle
21.7.2024
07:30 Kostel Lískovec: Za + Annu Pasečnou, jejího manžela a za živou a + rodinu
09:00 Kostel Staré Město: Za + Annu a Josefa Kročkovy a Jindru Foldynovou
sobota
27.7.2024
18:00 Farní kostel : Na poděkování za 40 let života Anny Kowolik s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie do dalších let
neděle
28.7.2024
07:30 Kostel Lískovec: Za Josefa Straku a za živou a + rodinu
09:00 Kostel Staré Město: Za + Annu a Josefa Tomíčkovy a syna
neděle
4.8.2024
07:30 Kostel Lískovec: Na poděkování za 60 let života s prosbou o Boží požehnání a přímluvu Panny Marie pro celou rodinu
09:00 Kostel Staré Město: za + Miroslava Klímka, bratra Ladislava, manželku a celou rodinu
neděle
11.8.2024
07:30 Kostel Lískovec: Za Albertu Pokludovou a za živou a + rodinu Pokludovou a Brudných
09:00 Kostel Staré Město: Za + Zdeňka Zlého, rodinu Zlých, Mandryšovu, Zahrajovu a duše v očistci
neděle
18.8.2024
07:30 Kostel Lískovec: Za + Annu Žurovcovou, manžela, celou + rodinu a za duše v očistci
neděle
25.8.2024
07:30 Kostel Lískovec: Za Štefana Baláže, za živou a + rodinu a za duše v očistci
09:00 Kostel Staré Město: Za + Jindřicha Šputu, rodiče, sourozence a duše v očistci
středa
27.11.2024
18:00 Farní kostel : za pronásledované pro víru
úterý
11.2.2025
08:00 Farní kostel : Za nemocné a za ty, kteří o ně pečují