Rozpis nadcházejících událostí

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI v rozmezí od 21.6.2024 do 11.2.2025

Den Čas Místo a text
pátek
21.6.2024
08:00 Farní kostel : Za živé a + kněze naší farnosti
15:00 Farní kostel
18:00 Farní kostel : Za + Boženu Krkoškovou, manžela Františka, rodiče a + Rudolfa Vyviala
sobota
22.6.2024
08:00 Farní kostel : Za společenství fotografů "Člověk a Víra"
18:00 Farní kostel : Za + Olgu Ostalskou a její celou živou rodinu
neděle
23.6.2024
07:30 Kostel Lískovec: Za + Jiřího Sobka, rodiče, sourozence, za duše v očistci s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu
08:00 Farní kostel : Za manžela Jana Beneše, rodinu Szkanderovou, Pyszkovou a za duše v očistci
09:00 Kostel Staré Město: Za + Matyldu Sysalovou, manžela, vnuka Marka a duše v očistci
10:00 Farní kostel : AID klášter
18:00 Farní kostel : Nebude mše svatá sloužena - Farní den
pondělí
24.6.2024
08:00 Farní kostel : Za farníky
18:00 Farní kostel : Za + Ladislava Muroně, Martu Pšenicovou a Zlatku Schreiberovou a za duše v očistci
úterý
25.6.2024
08:00 Farní kostel : Za dar zdraví a Boží požehnání pro manžele Lalíkovy
18:00 Farní kostel : Za + Jarmilu Repčíkovou a za duše v očistci, na které nikdo nepamatuje
středa
26.6.2024
08:00 Farní kostel : Za + sestru a bratra, za živou a + rodinu, s prosbou o dar zdraví
16:30 Kostel Staré Město: Za + Marii Kocichovou a + Matyldu Kolářovou a jejich živé a + rodiny
18:00 Farní kostel : Na poděkování
čtvrtek
27.6.2024
08:00 Farní kostel : AID Klášter
16:30 Kostel Lískovec: Za + Jiřího Malyjurka, za rodiče z obou stran a za + Marii Krasulovou
18:00 Farní kostel : Za + manžele Šrubařovy, za + rodiče a živou rodinu
pátek
28.6.2024
08:00 Farní kostel : Za dar zdraví pro bratra Jana
15:00 Farní kostel
18:00 Farní kostel : Za Boží požehnání pro Michala, Ondřeje, Tomáše a Pavla s rodinami
sobota
29.6.2024
08:00 Farní kostel : Za + Petra Hromadu
18:00 Farní kostel : Za uzdravení Radima
neděle
30.6.2024
07:30 Kostel Lískovec: Za + Leopolda Vavříka a za + rodinu
08:00 Farní kostel : Za + Jana Rajnocha a rodiče
09:00 Kostel Staré Město: Za + rodinu Tošenovskou a + Zdislava Kišku
10:00 Farní kostel : Za + Lubomíra Duška a rodiče
18:00 Farní kostel : Za + bývalé spolupracovníky
19:00 Farní kostel
pondělí
1.7.2024
08:00 Farní kostel : Za farníky
18:00 Farní kostel : Za členy Evangelizačních buněk a jejich rodiny
úterý
2.7.2024
08:00 Farní kostel : Za + Marii a Josefa Rudinských, za živou rodinu a za duše v očistci
18:00 Farní kostel : Za vnoučata Vojtíšky, Štěpánka a Adélku a za živou a + rodinu
středa
3.7.2024
08:00 Farní kostel : Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o dar zdraví, Boží milosti a Boží požehnání do dalších let 
18:00 Farní kostel : Za + syna Tomáše s prosbou o Boží požehnání a ochranu rodiny
čtvrtek
4.7.2024
08:00 Farní kostel
18:00 Farní kostel : Za nenarozené děti a za ochranu lidského života
pátek
5.7.2024
08:00 Farní kostel : Za živé a + členy živého růžence
18:00 Farní kostel : Za + Petra Rypáka a za spásu jeho duše
sobota
6.7.2024
08:00 Farní kostel : Za duše v očistci, obrácení hříšníků, ukončení všech válek a Boží požehnání pro děti
18:00 Farní kostel : AID klášter
neděle
7.7.2024
07:30 Kostel Lískovec: Za rodinu Bielčíkovou a Hrtúsovou a za + Pavla
08:00 Farní kostel : Za dar zdraví a Boží ochranu pro dcery Martinu a Andreu a jejich rodiny
09:00 Kostel Staré Město: Za + Bedřicha Adámka
10:00 Farní kostel : Na poděkování za dar života s prosbou o potřebné milosti do dalších let
18:00 Farní kostel : Na poděkování Pánu za život, pomoc a ochranu pro manžela, dceru a vnuka
19:00 Farní kostel
pondělí
8.7.2024
08:00 Farní kostel : Za farníky
18:00 Farní kostel : Za živou a + rodinu Křístkovou a Mokrošovou
úterý
9.7.2024
08:00 Farní kostel : Za + Františka a Terezii Mondříkovy
18:00 Farní kostel : Za živou a + rodinu Hrtúsovou, Brixovou, Kociánovou a Tkáčovou
středa
10.7.2024
08:00 Farní kostel : Za Margitu
18:00 Farní kostel : Za Boží pomoc a sílu v těžké nemoci pro švagra Josefa a jeho rodinu
čtvrtek
11.7.2024
08:00 Farní kostel : Na poděkování za dvacet let manželství s prosbou o Boží požehnání do dalších let
18:00 Farní kostel
pátek
12.7.2024
08:00 Farní kostel
18:00 Farní kostel
sobota
13.7.2024
08:00 Farní kostel : Za Margitu, Martu, Jozefa, Máriu, Agnesu, Petra, Jozefa a Katarínu
18:00 Farní kostel : Za + Petra Muroně a rodiče z obou stran
neděle
14.7.2024
07:30 Kostel Lískovec: Na poděkování s prosbou o Boží požehnání a ochranu do dalších let pro celou rodinu
08:00 Farní kostel : Za + Julii Stehlíkovou a Václava Stehlíka
09:00 Kostel Staré Město: Za + Marii a Josefa Kuboňovy a celou živou a + rodinu
10:00 Farní kostel : Za živou a + rodinu Kotkovou a Svobodovou
18:00 Farní kostel
19:00 Farní kostel
pondělí
15.7.2024
08:00 Farní kostel : Za farníky
18:00 Farní kostel
úterý
16.7.2024
08:00 Farní kostel : Za + rodiče z obou stran, sourozence a za duše v očistci
18:00 Farní kostel
středa
17.7.2024
08:00 Farní kostel
18:00 Farní kostel
čtvrtek
18.7.2024
08:00 Farní kostel : Za živou a + rodinu Osinovou, děti a vnoučata a za rodinu Carbolovou
18:00 Farní kostel
pátek
19.7.2024
08:00 Farní kostel
18:00 Farní kostel
sobota
20.7.2024
08:00 Farní kostel
18:00 Farní kostel
neděle
21.7.2024
07:30 Kostel Lískovec: Za + Annu Pasečnou, jejího manžela a za živou a + rodinu
08:00 Farní kostel : Za + rodiče a příbuzné s prosbou o dar zdraví pro celou rodinu
09:00 Kostel Staré Město: Za + Annu a Josefa Kročkovy a Jindru Foldynovou
10:00 Farní kostel : Za + Amálii Sochorovou, manžela a za živou rodinu
18:00 Farní kostel
19:00 Farní kostel
pondělí
22.7.2024
08:00 Farní kostel : Za farníky
18:00 Farní kostel
úterý
23.7.2024
08:00 Farní kostel
18:00 Farní kostel
středa
24.7.2024
08:00 Farní kostel : Na poděkování za 75 let života s prosbou o dar zdraví, Boží požehnání pro Františka a za jeho živou a + rodinu
18:00 Farní kostel
čtvrtek
25.7.2024
08:00 Farní kostel : Za + rodiče Šulekovy, děti, vnoučata a babičku
18:00 Farní kostel
pátek
26.7.2024
08:00 Farní kostel : Za + P. Antonína Bernáčka a + členy rodiny
18:00 Farní kostel : Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o Boží požehnání za živé a + členy naší velké rodiny
sobota
27.7.2024
08:00 Farní kostel
18:00 Farní kostel : Na poděkování za 40 let života Anny Kowolik s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie do dalších let
neděle
28.7.2024
07:30 Kostel Lískovec: Za Josefa Straku a za živou a + rodinu
08:00 Farní kostel
09:00 Kostel Staré Město: Za + Annu a Josefa Tomíčkovy a syna
10:00 Farní kostel : Za + maminku, její rodinu a rodinu Šiflovou a Benkovou
18:00 Farní kostel
19:00 Farní kostel
pondělí
29.7.2024
08:00 Farní kostel : Za farníky
18:00 Farní kostel : Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o dary Ducha Svatého pro sestru a celou její živou a + rodinu
úterý
30.7.2024
08:00 Farní kostel : Za + manžela Josefa a + rodiče z obou stran
18:00 Farní kostel
středa
31.7.2024
08:00 Farní kostel
18:00 Farní kostel
čtvrtek
1.8.2024
08:00 Farní kostel : Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží požehnání
18:00 Farní kostel : Za nenarozené děti a za ochranu lidského života
pátek
2.8.2024
08:00 Farní kostel : Za živé a + členy živého růžence
18:00 Farní kostel : Za + Ladislava Skřižalu, sourozence a rodiče z obou stran
sobota
3.8.2024
08:00 Farní kostel : Na poděkování za 34 let v manželství s prosbou o Boží požehnání do dalších let
18:00 Farní kostel : AID klášter
neděle
4.8.2024
07:30 Kostel Lískovec: Na poděkování za 60 let života s prosbou o Boží požehnání a přímluvu Panny Marie pro celou rodinu
08:00 Farní kostel
09:00 Kostel Staré Město: za + Miroslava Klímka, bratra Ladislava, manželku a celou rodinu
10:00 Farní kostel : Za + Annu Škutovou, manžela a syna Jaroslava
18:00 Farní kostel
pondělí
5.8.2024
08:00 Farní kostel : Za farníky
úterý
6.8.2024
18:00 Farní kostel : Za + Ludmilu a Františka Vaníčkovy a jejich rodiče
pátek
9.8.2024
18:00 Farní kostel : Na poděkování za dar života a víry s prosbou o Boží požehnání do dalších let
neděle
11.8.2024
07:30 Kostel Lískovec: Za Albertu Pokludovou a za živou a + rodinu Pokludovou a Brudných
08:00 Farní kostel : Za + Zuzanu Lalíkovou a bratra a jeho manželku
09:00 Kostel Staré Město: Za + Zdeňka Zlého, rodinu Zlých, Mandryšovu, Zahrajovu a duše v očistci
10:00 Farní kostel : Za živou a + rodinu Slívovou, Majerovou a Poláškovou
pondělí
12.8.2024
08:00 Farní kostel : Za farníky
18:00 Farní kostel : Za živou a + rodinu
úterý
13.8.2024
18:00 Farní kostel : Za + Vladislava a Drahomíru Porembských a za Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
pátek
16.8.2024
18:00 Farní kostel : Za + manžela, rodiče z obou stran, švagrovou, švagra a za Boží požehnání pro živou rodinu
sobota
17.8.2024
18:00 Farní kostel : Za + Marii a Františka Moškořovy, jejich rodiče a sourozence a za + MUDr. Břetislava Bervice a živou rodinu
neděle
18.8.2024
07:30 Kostel Lískovec: Za + Annu Žurovcovou, manžela, celou + rodinu a za duše v očistci
08:00 Farní kostel : Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o dary Ducha Svatého pro sestru a celou její živou a + rodinu
09:00 Kostel Staré Město: Za farníky
10:00 Farní kostel : Za Margitu, Jána, Jozefínu, Alojza, Jána, Pavla, Jozefínu, Pavla a Emíliu
18:00 Farní kostel : Za + Gizelu Pachlopníkovou a + Lydii Chasákovou
pondělí
19.8.2024
08:00 Farní kostel : Za farníky
18:00 Farní kostel : Za dar zdraví a Boží ochranu pro sestru a jejího syna a za + švagra 
úterý
20.8.2024
08:00 Farní kostel : Za + syna Ladislava a za rodinu Bartošovou a Jalovou
18:00 Farní kostel : Za + MUDr. Václava Cieleckého, manželku a syna Jana
středa
21.8.2024
08:00 Farní kostel : Za Margitu u příležitosti 6. výročí úmrtí
čtvrtek
22.8.2024
08:00 Farní kostel : Za rodiče Zdeňku a Alfonse Osinovy a za Oldřicha Capandu
neděle
25.8.2024
07:30 Kostel Lískovec: Za Štefana Baláže, za živou a + rodinu a za duše v očistci
09:00 Kostel Staré Město: Za + Jindřicha Šputu, rodiče, sourozence a duše v očistci
18:00 Farní kostel : Za + rodiče Helenu a Aloise Kufovy a celou živou rodinu
pondělí
26.8.2024
08:00 Farní kostel : Za farníky
18:00 Farní kostel : Za + Antonii a Josefa Poláškovy a za živou a + rodinu
pátek
30.8.2024
18:00 Farní kostel : Za + Matěje Hrtúse a za živou rodinu
pondělí
2.9.2024
08:00 Farní kostel : Za farníky
úterý
3.9.2024
08:00 Farní kostel : Za kněze naší farnosti
čtvrtek
5.9.2024
08:00 Farní kostel : Za + Františka Černého a za duše v očistci
18:00 Farní kostel : Za nenarozené děti a za ochranu lidského života
pátek
6.9.2024
08:00 Farní kostel : Za živé a + členy živého růžence
18:00 Farní kostel : Za Boží požehnání a pomoc při výchově dětí
sobota
7.9.2024
08:00 Farní kostel : Za duše v očistci, obrácení hříšníků, ukončení všech válek a Boží požehnání pro děti
18:00 Farní kostel : AID klášter
neděle
8.9.2024
08:00 Farní kostel : Za + rodiče a rodiče z obou stran
10:00 Farní kostel : Za živou a + rodinu Duškovou a Valíčkovou
pondělí
9.9.2024
08:00 Farní kostel : Za farníky
čtvrtek
12.9.2024
08:00 Farní kostel : Za rodinu Piskořovou a Lančovou
pátek
13.9.2024
18:00 Farní kostel : Za + lékárníka Eduarda Obluka
sobota
14.9.2024
18:00 Farní kostel : Za + Marii Stodolovou, za živou rodinu a švagra Františka
neděle
15.9.2024
08:00 Farní kostel : Za + MUDr. Jana Cieleckého a rodiče
10:00 Farní kostel : Za + Štefana Barčáka
18:00 Farní kostel : Za + Vincence Kovala, manželku a rodinu
pondělí
16.9.2024
08:00 Farní kostel : Za farníky
úterý
17.9.2024
08:00 Farní kostel : Za živou a + rodinu
čtvrtek
19.9.2024
08:00 Farní kostel : Za děti, vnoučata a pravnoučata a Boží požehnání a ochranu na přímluvu Panny Marie
18:00 Farní kostel : Za celou živou a + rodinu
pátek
20.9.2024
08:00 Farní kostel : Za + rodiče a sourozence a za živou a+ rodinu Sunegovou a Murinovou
18:00 Farní kostel : Za Katarínu u příležitosti 20. výročí úmrtí a za Margitu a Petra
neděle
22.9.2024
08:00 Farní kostel : Za + syna Tomáše Polocha
10:00 Farní kostel : Za + rodiče Vranovy, + sestru Ludmilu a za celou živou a + rodinu
pondělí
23.9.2024
08:00 Farní kostel : Za farníky
čtvrtek
26.9.2024
18:00 Farní kostel : Za živou a + rodinu Tkáčových a Hrtúsovou
neděle
29.9.2024
18:00 Farní kostel : Za + Karla Orama s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
pondělí
30.9.2024
08:00 Farní kostel : Za farníky
čtvrtek
3.10.2024
08:00 Farní kostel : Za živé a + členy živého růžence
18:00 Farní kostel : Za nenarozené děti a za ochranu lidského života
pátek
4.10.2024
08:00 Farní kostel : Za + Emu Hromadovou
sobota
5.10.2024
08:00 Farní kostel : Za duše v očistci, obrácení hříšníků, ukončení všech válek a Boží požehnání pro děti
18:00 Farní kostel : Za + Vladislava Palovského a za živou a + rodinu Palovských a Bittalovou
neděle
6.10.2024
10:00 Farní kostel : Za + babičku Marii Tošenovskou a manžela a za + tchána Jaroslava Moravce
pondělí
7.10.2024
08:00 Farní kostel : Za farníky
úterý
8.10.2024
08:00 Farní kostel : Za živou a + rodinu
středa
9.10.2024
08:00 Farní kostel : Za Antonína a Anežku Valovy, Marii a Pavla Osinovy a za Stanislava Carbola
čtvrtek
10.10.2024
18:00 Farní kostel : Za + Valérii Michalčákovou a za živou a + rodinu
pátek
11.10.2024
08:00 Farní kostel : Za živou a + rodinu
18:00 Farní kostel : Za živou a + rodinu Skřížalovou, Vajdovou, Andělovou a Škutovou
sobota
12.10.2024
18:00 Farní kostel : Za živou a + rodinu Němcovou a Straňánkovou
neděle
13.10.2024
08:00 Farní kostel : Za + bratry, manželku a syna
18:00 Farní kostel : Za + Ludmilu Cieleckou, manžela a syna Jana
pondělí
14.10.2024
08:00 Farní kostel : Za farníky
úterý
15.10.2024
18:00 Farní kostel : Na poděkování Pánu Bohu za všechny milosti s prosbou o ochranu děti
středa
16.10.2024
08:00 Farní kostel : Za živé a + kněze naší farnosti
18:00 Farní kostel : Na poděkování Pánu Bohu za dar života s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie do dalších let
pátek
18.10.2024
08:00 Farní kostel : Na poděkování za 29 let života s prosbou o další Boží požehnání do dalších let
18:00 Farní kostel : Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o Boží požehnání za živé a + členy rodiny Revendovy, Vicherkovy a Haincovy 
neděle
20.10.2024
10:00 Farní kostel : Za živou a + rodinu Pavlíkovou
18:00 Farní kostel : Za + Miroslava a Vlastimilu Davidovy a za celou živou a + rodinu
pondělí
21.10.2024
08:00 Farní kostel : Za farníky
úterý
22.10.2024
18:00 Farní kostel : Za + Pavla Pelce a za + rodinu Pelcovou a Stanovskou
pátek
25.10.2024
18:00 Farní kostel : Za + Julii Janečkovou, jejího manžela, bratra Bohumíra a syna Václava
neděle
27.10.2024
08:00 Farní kostel : Za živou a + rodinu Kostkových a Bednářových
18:00 Farní kostel : Za Jaroslava Michenku, rodiče, sestru Vlastu a za rodinu Petrovou
pondělí
28.10.2024
08:00 Farní kostel : Za farníky
pátek
1.11.2024
08:00 Farní kostel : Za rodinu Hromadovou a Ostruszkovou
18:00 Farní kostel : Za + Antonína Vozňáka, vnučku a rodiče z obou stran
sobota
2.11.2024
08:00 Farní kostel : Za + Pavla Šlapku a + syna Pavlíka
17:00 Obřadní síň: Za všechny +
neděle
3.11.2024
08:00 Farní kostel : Za farníky na Panských Nových Dvorech
10:00 Farní kostel : Za + Dominika Platoše u příležitosti 25. výročí úmrtí a za jeho živou a + rodinu
18:00 Farní kostel : Za + Veroniku Jendriskovou s prosbou o Boží požehnání
pondělí
4.11.2024
08:00 Farní kostel : Za farníky
čtvrtek
7.11.2024
18:00 Farní kostel : Za nenarozené děti a za ochranu lidského života
pátek
8.11.2024
08:00 Farní kostel : Za živé a + členy živého růžence
18:00 Farní kostel : Za + Otílii Haincovou a živé a + členy rodiny
sobota
9.11.2024
08:00 Farní kostel : Za duše v očistci, obrácení hříšníků, ukončení všech válek a Boží požehnání pro děti
18:00 Farní kostel : Za + Františka a Elišku Mojžíškovy, Emílii Vaňkovou a Miloslava Tomana
neděle
10.11.2024
08:00 Farní kostel : Za + Emila Mintěla, manželku a za živou rodinu
10:00 Farní kostel : Za farníky na Panských Nových Dvorech
pondělí
11.11.2024
08:00 Farní kostel : Za farníky
úterý
12.11.2024
08:00 Farní kostel : Za živou a + rodinu
18:00 Farní kostel : Za + Jaroslava a Marii Pohludkovy a jejich + rodiče
pátek
15.11.2024
08:00 Farní kostel : Za živou a + rodinu Osinovou, děti a vnoučata a za rodinu Carbolovou
neděle
17.11.2024
18:00 Farní kostel : Za + manžele Plišťákovy a za + Stanislavu Ambrožovou
pondělí
18.11.2024
08:00 Farní kostel : Za farníky
středa
20.11.2024
18:00 Farní kostel : Za Ludmilu Šebestovou na poděkování Pánu Bohu za dožitých 90 let s prosbou o Boží požehnání pro celou živou rodinu a za + členy rodinu
čtvrtek
21.11.2024
18:00 Farní kostel : Za + syna Dalibora a manžela Bedřicha
pátek
22.11.2024
18:00 Farní kostel : Na poděkování za 75 let života s prosbou o další Boží požehnání do dalších let
sobota
23.11.2024
18:00 Farní kostel : Za Amálii a Bedřicha Střížovy a za Marii a Ludvíka Tóthovy
neděle
24.11.2024
10:00 Farní kostel : Za Katarínu u příležitosti nedožitých 100 let a za Margitu a Petra
18:00 Farní kostel : Za + rodiče Veroniku a Jozefa Jendriskovy s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu
pondělí
25.11.2024
08:00 Farní kostel : Za farníky
středa
27.11.2024
18:00 Farní kostel : za pronásledované pro víru
čtvrtek
28.11.2024
08:00 Farní kostel : Za + rodiče Šulekovy
pátek
29.11.2024
18:00 Farní kostel : Na poděkování za 60 let života s prosbou o Boží ochranu a požehnání do dalších let
neděle
1.12.2024
08:00 Farní kostel : Za duše v očistci, obrácení hříšníků, ukončení všech válek a Boží požehnání pro děti
pondělí
2.12.2024
06:30 Farní kostel : Za farníky
čtvrtek
5.12.2024
18:00 Farní kostel : Za nenarozené děti a za ochranu lidského života
pátek
6.12.2024
06:30 Farní kostel : Za živé a + členy živého růžence
sobota
7.12.2024
18:00 Farní kostel : AID klášter
neděle
8.12.2024
08:00 Farní kostel : Za + Cecílii Kolkovou, manžela a za živou rodinu 
pondělí
9.12.2024
06:30 Farní kostel : Za farníky
sobota
14.12.2024
08:00 Farní kostel : Na poděkování za 19 let života s prosbou o další Boží požehnání do dalších let
18:00 Farní kostel : Za + Marii Stodolovou a živou rodinu
pondělí
16.12.2024
06:30 Farní kostel : Za farníky
úterý
17.12.2024
06:30 Farní kostel : Za pronásledované křesťany, mír ve světě, za duše v očistci a za ty, na které nikdo nepamatuje
pátek
20.12.2024
18:00 Farní kostel : Za + Marii a Miloslava Fialovy
neděle
22.12.2024
08:00 Farní kostel : Za + Františka a Marii Biolkových a za + dceru Annu
pondělí
23.12.2024
06:30 Farní kostel : Za farníky
úterý
24.12.2024
16:00 Farní kostel : Za děti naší farnosti
22:00 Farní kostel : Za dobrodince a celou naši farnost
středa
25.12.2024
10:00 Farní kostel : Za Máriu u příležitosti 40. výročí úmrtí a za Margitu, Martu a Jozefa
čtvrtek
26.12.2024
08:00 Farní kostel : Za + Ladislava Zela
18:00 Farní kostel : Za + Štěpánku Tošenovskou a za živou a + rodinu
pátek
27.12.2024
18:00 Farní kostel : Za + Martu Oblukovou
neděle
29.12.2024
08:00 Farní kostel : Za + syna Davida a za živou rodinu
pondělí
30.12.2024
08:00 Farní kostel : Za farníky
úterý
31.12.2024
08:00 Farní kostel : Juřiční - 60. výročí svatby
16:00 Farní kostel : Na poděkování za přijatá dobrodiní v roce 2024 a za Boží požehnání v roce 2025 pro celou naši farnost   
úterý
11.2.2025
08:00 Farní kostel : Za nemocné a za ty, kteří o ně pečují