Manželství

Manželství

Manželství vzniká dobrovolným souhlasem dvou svobodných pokřtěných lidí. Tak se muž a žena vzájemně přijímají a dávají, aby se stali “jedním člověkem“.

Muž a žena si vyměňují manželský souhlas v přítomnosti dvou svědků a služebníka církve, který souhlas novomanželů přijímá a uděluje požehnání církve.

Manželství vytváří výlučný a nerozlučný svazek muže a ženy (manželské pouto).

Dnes je zákonem umožněno uzavřít sňatek v kostele bez předchozího sezdání na úřadě.

Svatbu vyřídíte po domluvě s námi, kde Vám také vysvětlíme vše potřebné. Je dobré, pokud přijdete minimálně 3 měsíce předem.

Co budete potřebovat k uzavření manželství?

  • potvrzení o křtu ne starší 3 měsíců
  • tiskopisy a potvrzení z matriky místa oddavek - ne starší 3 měsíců
  • pokud žádný ze snoubenců (u smíšeného manželství pokřtěná strana) nemá bydliště ve farnosti oddavek, tak souhlas faráře z místa bydliště jednoho z nich
  • ovdovělí úmrtní list manžela/manželky
  • rozvedení Rozhodnutí soudu o rozvodu
  • ostatní dle domluvy


Sňatek v kostele mohou uzavřít římskokatolíci mezi sebou. Ale také římskokatolík s nepokřtěným nebo s osobou jiného vyznání - u těchto případů se vyžaduje souhlas ordináře (vyřizuje farář). Souhlas ordináře se vyžaduje i v případě, že se církevní sňatek koná mimo kostel, je blízký příbuzenský vztah apod.

V případě, že římskokatolík uzavře manželství bez požehnání církve, je tento sňatek církevně neplatný (nemůže přistupovat ke svátostem). Pokud se rozvede, může uzavřít nové manželství církevně. Má ale také možnost své současné manželství konvalidovat - církevně zplatnit.

Pokud již manželé spolu žijí v občanském sňatku delší čas a jeden z nich touží po církevním sňatku, ale druhý odmítá, může toužící strana požádat o sanaci - zplatnění (u faráře). Podmínkou je, že odmítající manžel(ka) chce v manželském svazku setrvat doživotně.

Všechny nejasnosti vám rád vyjasní kněz.

 

Přípravy na svátost manželství pro rok 2024

Přípravy probíhají vždy v pondělí od 18.00 hodin na staré faře (Farní 1).
 

1. cyklus:

15. 1.  P. František Boldy - Svátost manželství ve světle církevního práva a Božího slova
 
22. 1.  manželé Bučkovi - Život s Bohem v manželství
 
29. 1.  P. Jozef Novák - Duchovní a svátostný život v manželství
 
5. 2.  manželé Vidlákovi - Manželství a rodina dnes
 
12. 2.  P. Peter Slobodník - Liturgie svátosti manželství
 
19. 2.  manželé Šnerchovi - S čím vcházím do manželství
 
26. 2.  manželé Böhmovi - Manželství v dnešní době

 

 2. cyklus:

 15. 4.

 22. 4. 

 29. 4.    manželé Vidlákovi - Manželství a rodina dnes (výměna)

 6. 5.      P. Jozef Novák - Duchovní a svátostný život v manželství (výměna)

 13. 5. 

 20. 5. 

 27. 5. 

3. cyklus:

 9. 9. 

 16. 9. 

 23. 9. 

 30. 9. 

 7. 10.

 14. 10. 

 21. 10.