Vytvořili jsme pro vás přímý odkaz k informacím plánovaných projektů oprav ve farnosti. Naleznete jej v hlavním menu. 

Postupně doplníme i ukončené projekty. 

Děkujeme za vaši podporu. 

 

P. František Boldy CSsR