Děkujeme, že přihlašujete své děti k výuce náboženství. 

Děti, které se učí v ZŠ Lískovec a v ZŠ Staré Město, se přihlašují do výuky náboženství ve škole. 

 

Přihlašování

 

rozvrh-vn-2024-25