Přijďte společně oslavit patrona naší farnosti sv. Jana Křtitele. 

V neděli 23. června budeme mít mše svaté dopoledne v 8.00 a 10.00 hodin. Večerní mše svatá nebude!

Zveme vás už po mši svaté v 8.00 hodin na kafe a buchtu na farní zahradu a od 11.30 hodin můžeme společně poobědvat. Krom guláše, který i letos budeme vařit v polní kuchyni, budeme čepovat malinovku i pivo. Prosíme o přinesení sladkých nebo slaných dobrot. Od 14.00 hodin měla hrát k poslechu i tanci cimbálová hudba. Žel, z vážných zdravotních důvodů jednoho z členů nemůžou přijet. Podařilo se nám pozvat vynikajícího harmonikáře Vojtu, který umí skvěle probudit v srdcích radost. :) 

Vezměte si sebou prosíme sklenice na nápoje. (Pro zapomětlivé se určitě nějaké najdou.) 

Těšíme se na společně prožitý Farní den. 

farni_den2024